Zanim rozpoczniesz pracę z Aurero w swojej placówce, skonfiguruj podstawowe ustawienia i spersonalizuj swój system.

Poniżej opisaliśmy dla Ciebie poszczególne kroki, które powinieneś przejść, aby poprawnie skonfigurować Aurero dla Twojej Ośrodka. 1. Skonfiguruj ustawienia główne. 

 

W panelu głównym Aurero wejdź w zakładkę “Zarządzanie”, dalej w “Ustawienia”, a następnie w „Ustawienia główne”

 

 1. Uzupełnij dane podstawowe Twojego Ośrodka

W widoku „Dane podstawowe” uzupełnij dane swojego Ośrodka.

 • W polu “Nazwa” wpisz nazwę Ośrodka

 • Następnie zaznacz, czy Twoja Placówka posiada Umowę z NFZ zaznaczając “TAK” bądź “NIE”

 • Zaznacz “TAK”, jeżeli chcesz, aby do wizyt był przypisany również Personel dodatkowy np. Pielęgniarka

 • Określ czy chcesz mieć możliwość sprawdzania dostępu pacjentów online.

 • Zaznacz “TAK” przy Badaniach Klinicznych

 • Określ czy Ośrodek korzysta z możliwości prowadzenia wizyt w formie Telekonsultacji.

 • Punkt pobrań oraz Rehabilitacja dotyczy placówek medycznych.

 • Przypisywanie usług do przyszłych wizyt, umożliwia przypisywanie pacjentów z góry do określonych wizyt okresowych.

 • Jeżeli prowadzisz Numerowanie kartotek pacjentów, zaznacz tą opcję i  wpisz deklarowany przez Ciebie sposób numerowania. {numer}, {miesiąc},{rok}.

Po prawej stronie, możesz wgrać logo swojego Ośrodka. Aby wgrać logo, kliknij na przycisk “Wybierz zdjęcie”, następnie wybierz zdjęcie z dysku oraz kliknij na przycisk  “Otwórz”.

Aby zapisać wprowadzone zmiany, naciśnij przycisk „Zatwierdź”.

 

 1. Ustal godziny pracy Twojego Ośrodka

 

 

W widoku „Godziny pracy” możesz ustawić godziny pracy swojego Ośrodka dla wszystkich dni tygodnia. Możesz również zaznaczyć te dni, kiedy Ośrodek  jest czynny całodobowo lub jest nieczynny.

„Zatwierdź” wprowadzone dane dotyczące godzin pracy przyciskiem na samym dole.

 

 1. Zarządzaj gabinetami

Widok „Gabinety” pozwala na dodanie dowolnej ilości gabinetów.

Dodaj taką ilość gabinetów, jaka znajduje się w Twoim Ośrodku, za każdym razem wybierając przycisk „Nowy gabinet”, a następnie wpisując nazwę gabinetu i zatwierdzając przyciskiem „Dodaj gabinet”.

Wszystkie dodane gabinety będą widoczne w Harmonogramie pracy.

Aby edytować lub usunąć dowolny gabinet, najedź kursorem na jego nazwę oraz z prawej strony naciśnij jedną z opcji - Edycja bądź Usunięcie.

 

 

 1. Finanse

Określ czy Ośrodek ma możliwość płatności przelewem, kartą, bądź możliwość wystawiania Faktur Vat, zaznaczając odpowiednio TAK/NIE.

Jeżeli TAK, Wprowadź Dane Ośrodka niezbędne do wystawiania faktur oraz określ sposób numerowania faktur. 1. Skonfiguruj Powiadomienia SMS

W widoku „Powiadomienia SMS” możesz zdecydować, z jakich powiadomień SMS będzie korzystała Twoja placówka. Zaznacz TAK przy Powiadomieniach SMS(Prywatne).

Po prawej stronie ustaw własny szablon treści powiadomienia SMS oraz podpis dla wysyłanych wiadomości.

Zatwierdź” wprowadzone ustawienia.

Poniżej, możesz zapisywać szablony wiadomości SMS, wybierając przycisk “Nowy Szablon”.

 Następnie, uzupełnij pole “Nazwa szablonu” oraz “Treść szablonu”. Nie zapomnij nacisnąć “Zapisz szablon”.

Aby móc edytować, bądź usunąć szablon,  wybierz z listy wybrany szablon, oraz naciśnij odpowiednio “Edycja” bądź “Usuń”.

 1.  Zarządzaj rolami użytkowników

Role użytkowników  pozwalają na przypisanie użytkownikom odpowiednich ról w Ośrodku, a następnie nadanie rolom zakresu uprawnień w systemie Aurero.

Aby utworzyć rolę, wpisz jej Nazwę, następnie wybierz poszczególne moduły systemu, do których chcesz, aby dana rola miała Dostęp.

 

Zaznacz przycisk “Zatwierdź” znajdujący się poniżej, gdy już wprowadzisz rolę oraz nadasz jej uprawnienia.

Po stworzeniu odpowiednich ról, możesz każdą z nich edytować. W tym celu na liście „Role” znajdującej się poniżej,  wybierz interesującą Cię rolę np. Koordynator, następnie wybierz przycisk „Edytuj”, aby móc nadać tej roli szereg uprawnień.

Nie zapomnij  zatwierdzić wprowadzonych zmian, naciskając przycisk “Zatwierdź”, znajdujący się pod wypisanymi modułami dostępów.

Jeśli chcesz mieć pewność, jakie nadajesz uprawnienia, najedź kursorem na ikonę pomocy po prawej stronie, przy każdej zaznaczonej funkcji – wyświetlisz wówczas okno z podpowiedzią.

 

 1. Zintegruj tablety z AureroIntegracja z tabletami pozwala zaoszczędzić czas i przestrzeń w Ośrodku. Nie potrzebne jest dodatkowe miejsce na dokumenty wygenerowane elektronicznie, z elektronicznym podpisem pacjenta. Ankiety, formularze, zgody generowane są jednym kliknięciem i podpisywane przez pacjenta na tablecie. 

 

W widoku „Tablety” masz możliwość połączyć z Aurero wszystkie tablety, z jakich korzysta Twoja placówka.

Wpisz Nazwę tabletu w polu do tego przeznaczonym, widocznym na środku ekranu, a następnie wybierz przycisk „Dodaj”.

Dla nowego tabletu zostanie automatycznie wygenerowany kod dostępu oraz ukaże się okno z instrukcjami postępowania pozwalającymi szybko uzyskać dostęp do Aurero na nowo dodanym tablecie.

Na liście „Przypisane tablety” widoczne są nazwy wszystkich tabletów placówki wraz z kodami dostępu oraz obecnym statusem. Status można zmienić w prosty sposób – klikając na obecny status (Aktywny/Nieaktywny) i wybierając opcję Aktywuj lub Dezaktywuj

Aby dowiedzieć się jak poprawnie zintegrować tablet z Ośrodkiem, zapoznaj się z poradnikiem “Integracja tabletów z systemem Aurero”