1.Dodawanie użytkowników


 Aby dodać użytkowników, którzy będą korzystali z systemu Aurero, wejdź w zakładkę „Użytkownicy” w panelu bocznym w sekcji “Zarządzanie”.


                                                                                                                                                                                                
   

Na ekranie pojawi się lista użytkowników. Wybierz przycisk „Dodaj”, aby dodać nowego użytkownika.

2. Wprowadź dane użytkowników oraz przypisz im uprawnienia.


Wprowadź email, telefon, Imię i Nazwisko użytkownika. 

Nadaj użytkownikowi rolę. W przypadku, jeżeli użytkownik ma kilka ról w Ośrodku, po prawej stronie najedź na “+” aby dodać dodatkową rolę.


Jeżeli chcesz danemu użytkownikowi nadać dodatkowe uprawnienia (wykraczające poza rolę) – zaznacz odpowiednie pola.
Uprawnienia nadasz, wchodząc w poszczególne kategorie uprawnień m.in. Badania kliniczne, Dokumentacja Medyczna, Finanse i zaznaczając te moduły systemu, do których chcesz, aby dany użytkownik miał dostęp.Role użytkowników możesz skonfigurować w zakładce „Ustawienia”, “Ustawienia główne” następnie „Role użytkowników”. Tam przypiszesz do każdej roli wybrane przez Ciebie uprawnienia. 

Jeśli wykonałeś wszystkie kroki opisane w poradniku “Podstawowa konfiguracja Ośrodka”– etap tworzenia ról masz już za sobą.


„Zatwierdź” wprowadzone ustawienia. 

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem “Pierwsze logowanie nowego użytkownika”