Koordynator Ośrodka, bądź osoba uprawniona do wprowadzania nowego Użytkownika, podaje adres e-mail danej osoby, która będzie korzystała z systemu Aurero w danym Ośrodku. 

System wysyła na podany adres wiadomość e-mail nowemu użytkownikowi, z instrukcją, jak poprawnie utworzyć hasło oraz zalogować się do systemu.


Nowy Użytkowniku,

zaloguj się na swoją skrzynkę pocztową i sprawdź wiadomość mailową od Aurero. Jeżeli nie możesz wyszukać wiadomości email od Aurero w swojej skrzynce, przeszukaj spam bądź inne foldery. 

Nadawca wiadomości e-mail to: noreply@aurero.com


W dostarczonym e-mailu znajduje się informacja o stworzonym koncie w Ośrodku oraz link do systemu Aurero.


Naciśnij przycisk ”Wejdź do systemu Aurero”następnie ustaw Nowe HasłoPowtórz ponownie Nowe Hasło, oraz naciśnij “Ustaw hasło”.

Automatycznie zostaniesz przeniesiony na stronę logowania do systemu Aurero, gdzie podając swój e-mail oraz utworzone hasło bez problemu zalogujesz się do systemu.