Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę „Personel medyczny”, następnie „Lista”
Po przejściu do widoku “PERSONEL MEDYCZNY”, będziesz mógł dodawać personel, wybierając przycisk „Dodaj”.

Po wybraniu przycisku „Dodaj”,w widoku listy personelu masz przed sobą dwa kroki.


Pierwszy krok to uzupełnienie danych podstawowych lekarza, którego chcesz dodać do listy personelu medycznego. 


Po uzupełnieniu danych podstawowych i wybraniu przycisku „Zatwierdź” przejdziesz do drugiego kroku – „Dokumenty”.

Możesz tutaj wgrać niezbędne dokumenty – np. dyplomy, certyfikaty itp. 

Po utworzeniu Personelu Ośrodka, niezbędne jest powiązanie ich ról z Użytkownikami.

Proces powiązywania Personelu z Użytkownikami został opisany w poradniku pt.”Powiązywanie Personelu z Użytkownikami