Aby wprowadzić nowe Badanie do systemu Aurero, wejdź w zakładkę “Badania Kliniczne” oraz wybierz “Lista”. W tym miejscu znajduje się lista wszystkich Badań Klinicznych wprowadzonych do systemu Aurero.

Aby utworzyć nowe badanie naciśnij przycisk “Nowe Badanie”.

 

Po pojawieniu się okna ”Nowe badanie kliniczne”, uzupełnij dane dotyczące badania. 

  • Wpisz główne rozpoznanie.

  • Określ status badania, wprowadź jego nazwę oraz określ fazę badania.

  • Następnie wprowadź dane Monitora 

  • Zatwierdź naciskając “Dodaj badanie”

W podglądzie listy badań widoczna jest Nazwa Badania, jej Status, PI oraz ilość pacjentów włączona do badania.

Po naciśnięciu w badanie po lewej stronie znajduje się wypisany zespół badawczy, zaś po prawej przycisk “Otwórz”, którego naciśnięcie umożliwia otworzenie pulpitu badania, w którym możesz wprowadzić dane dot. badania, oraz je edytować.  


Po wprowadzeniu badania, następnym krokiem jest wprowadzenie danych, harmonogramu wizyt, wgranie niezbędnych dokumentów. Wszystkie te informacje uzupełnia oraz wprowadza się w Pulpicie Badania.

Wejdź w poradnik pt. “Pulpit Badania oraz jego Edycja”, aby dowiedzieć się jak poprawnie uzupełnić oraz edytować badanie.