Aby otworzyć Pulpit Badania, wejdź w zakładkę “Badania Kliniczne” oraz wybierz “Lista”.

Po pojawieniu się listy badań, wybierz badanie, następnie kliknij w nazwę badania oraz naciśnij przycisk “Otwórz” znajdujący się po prawej stronie. 

 

Po lewej stronie pulpitu badania widoczne jest podsumowanie badania oraz przycisk “Ustal monitoring” służący do umówienia wizyty monitorującej. 

Opis jak umówić wizytę monitorują  znajduje się w poradniku “ Umawianie wizyty monitorującej”. 

 

Po prawej stronie pulpitu badania znajduje się Harmonogram badania, z podziałem na poszczególne wizyty. 

 

Jeżeli, masz dostęp do edycji szablonów badań klinicznych, możesz zarządzać szablonem wizyty, naciskając ikonkę “ołówka” po prawej stronie oraz wchodząc w szablon wizyty. 

 

Po wejściu w zarządzanie szablonem wizyty, możesz go edytować. Nie zapomnij, nacisnąć “Zapisz”.

Po naciśnięciu “Wydruk szablonu”, szablon wizyty jest generowany do pliku, który bez problemu wydrukujesz naciskając przycisk “Drukuj”.


 

 

Aby wprowadzić harmonogram badania należy uzupełnić dane dotyczące badania w zakładkach "DOKUMENTY",“PERSONEL”, ”USTAWIENIA BADANIA” oraz “PROTOKÓŁ”.


Zakładka “DOKUMENTY” zawiera listę dokumentów badania. Wchodząc w nią, możesz podpiąć dokumenty pod protokół badania.  

Naciśnij zakładkę “DOKUMENTY” aby otworzyć okno z listą dokumentów badania.

Opis jak podpiąć dokumenty pod protokół znajduje się w poradniku “Podpinanie dokumentów”. 

 

Zakładka “PERSONEL”

W tej zakładce znajduje się lista personelu badania.

Aby dodać personel, należy nacisnąć przycisk “Personel”. 

Wybierz rolę oraz wpisz dane personelu. Zatwierdź zmiany przyciskając “Zapisz”.

 

Zakładka “USTAWIENIA” pozwala na wprowadzenie dokładnych danych dotyczących badania. 

Naciśnij zakładkę “Ustawienia” aby wejść do Ustawień badania.

  • Zaznacz “Powiadomienia SMS dla pacjentów”, jeżeli chcesz by pacjenci dostawali powiadomienia o zbliżającej się wizycie.

  • Możesz również wpisać Datę otwarcia ośrodka, cel rekrutacyjny oraz uzupełniać Współczynnik screen-failure.

  • Poniżej znajduje się Nagłówek badania. W tym miejscu możesz wpisać dowolny tekst opisujący badanie.

Zakładka “PROTOKÓŁ” - po jej naciśnięciu, otwiera się Kreator Nowego Badania.

W tym kreatorze, na podstawie protokołu badania wprowadzamy wszystkie wizyty badania, ustalamy ich terminy, dodajemy oraz przypisujemy procedury, które mają być wykonane podczas danej wizyty. Możemy również podpiąć aktualną wersję zgody.

Aby dowiedzieć się jak poprawnie wprowadzić harmonogram wizyt badania oraz przypisać określone procedury do wizyt zapoznaj się z poradnikiem pt. “Kreator Nowego Badania”.

 

U dołu panelu badania znajduje się pole “Pacjenci”

W tym miejscu możemy:

  1. Dodać pacjenta do badania w zakładce “Pacjenci” bądź “Pre-screening”, naciskając przycisk “Nowy pacjent

  1. Zobaczyć listę pacjentów włączonych do badania, ich status, numer telefonu. Znajduje się również informacja, jaki badacz prowadzi danego pacjenta w tym konkretnym badaniu, oraz jakie wizyty wg harmonogramu wizyt badania pacjent ma już przeprowadzone

  2. Po najechaniu kursorem na pacjenta oraz kliknięciu, wybierając poszczególne zakładki, możemy wejść w pulpit pacjenta, umówić wizytę, edytować informacje dot. badania u danego pacjenta bądź skontaktować się z nim.