Aby poprawnie uzupełnić oraz stworzyć harmonogram wizyt nowego badania upewnij się:

1. Czy wszystkie procedury zawarte w protokole zostały utworzone

Aby sprawdzić, wybierz z panelu Aurero, zakładkę “Zarządzanie”-> “Badania Kliniczne” -> “Ustawienia” -> ”Procedury”. Dodaj nową procedurę zgodnie z protokołem.

 

W przypadku używania papierowej dokumentacji medycznej, nie wprowadzaj dodatkowych procedur, tylko jedną wymaganą w celu zapisania harmonogramu.

 

Aby dowiedzieć się dokładnie, jak tworzyć oraz edytować procedury, przejdź do poradnika “Definiowanie słowników (Źródła, Kamienie Milowe, Procedury, Formularze)”.

2. Czy zostało wprowadzone nowe badanie 

Aby sprawdzić, wybierz w panelu Aurero, zakładkę ”Badania Kliniczne”->”Lista”

Opis jak wprowadzić nowe Badanie znajduje się w poradniku pt.”Wprowadzanie nowego badania do systemu Aurero”.

 

Po sprawdzeniu, czy badanie na pewno zostało wprowadzone, wpisaniu procedur, możesz przejść do tworzenia Harmonogramu wizyt nowego badania.

 

Aby wejść do Kreatora Nowego Badania należy wejść w zakładkę “Badania Kliniczne” oraz wybrać “Lista”

Po otworzeniu się listy, wybrać badanie oraz nacisnąć przycisk “Otwórz”.

Będąc w panelu badania należy wybrać zakładkę “PROTOKÓŁ”

Po otworzeniu zakładki “Protokół”, wchodzimy do panelu “Kreator Nowego Badania”

Kreator Nowego Badania:

 1. Wpisz wersję protokołu np. 1.0. w polu przy zakładce “Wersja protokołu”

 

 1. Po prawej stronie znajduje się Aktualna wersja zgody. Aby wgrać wersję zgody naciśnij przycisk “Dodaj nową".

 1. Aby utworzyć nową wizytę, naciśnij zakładkę “Nowa wizyta”.

 2. Następnie wprowadź nazwę wizyty np. Screening

 1. Wprowadzaj kolejne wizyty naciskając przycisk “Nowa wizyta”


 1. Jeżeli chcesz, zaznacz kolor, na jaki ma być podświetlona wybrana wizyta. Wizualizacja kolorystyczna zależy od Twoich preferencji bądź od ustaleń Zespołu Badania.

 1. Naciskając na ikonę “klucza” w linii “Odstęp czasu”, włączona zostaje “Modyfikacja odstępu czasu” dla każdej z wprowadzonych wizyt. Odznacz w kwadracie jeśli jest to wizyta randomizacyjna. Ustal od której wizyty ma być odliczony odstęp tej wizyty. Wpisz w oknie “Odstęp” liczbę oraz wybierz jaka “Jednostka” czasu ma być zastosowana - dni/tygodnie/miesiące.

 

 1. W linii poziomej “Okna czasowego”, przy każdej z wpisanych wizyt, naciskając ikonę ”klucza” możesz wybrać zakres okna czasowego wybierając typ okna czasowego - “Symetryczne” bądź “Statyczne”.


Okno “Statyczne”: wpisz przedział czasowy oraz wybierz Jednostkę czasu. Aby zapisać zmiany naciśnij przycisk “Zapisz”.

Wygląd okna czasowego po zastosowaniu okna statycznego:

Okno “Symetryczne”: Wpisz przedział czasowy oraz wybierz Jednostkę czasu. Aby zapisać zmiany naciśnij przycisk “Zapisz”.

Wygląd okna czasowego po zastosowaniu okna symetrycznego:

 

 

 1. Poniżej zakładki “Okno czasowe” znajduje się pole tekstowe, służące do wpisywania procedur. Wpisz w polu nazwę procedury, naciśnij “enter” na klawiaturze i wybierz wyszukaną przez system procedurę. Dodaj minimum jedną procedurę.

 

 1. Następnym krokiem jest odznaczenie tej procedury przy poszczególnych utworzonych wizytach. Pamiętaj aby każda wizyta miała przynajmniej jedną odznaczoną procedurę.

 

 1. Po uzupełnieniu wszystkich wizyt oraz procedur, zapisz zmiany klikając w ikonę “Zapisz” znajdującą się w lewym górnym rogu kreatora badania.