Wybierz w panelu Aurero, zakładkę “Zarządzanie”, następnie “Badania Kliniczne” oraz “Ustawienia”.


Po wejściu w zakładkę “Procedury” możesz wyszukiwać, dodawać bądź edytować procedury. 
Aby dodać nową procedurę naciśnij przycisk “Nowa procedura”.


Następnie, wpisz w polach:

  • Nazwę procedury

  • Możesz wybierać powiązany formularz z daną procedurą

  • Określ role przypisane do niej

  • Wpisz wymagane inne procedury (np. przed wykonaniem dodawanej procedury “pobranie krwi” możesz wpisać wymaganą procedurę “ świadoma zgoda”, którą trzeba wykonać przed “pobraniem krwi”).


Naciśnij przycisk “Zapisz”, aby wprowadzić nową procedurę.Edycja procedury już dodanej.


Wybierz z listy procedurę, którą chcesz edytować. Kliknij w nią, oraz naciśnij przycisk ”Edycja”, znajdujący się po prawej stronie.Po naniesieniu zmian, naciśnij przycisk “Zapisz”
Jeżeli, chcesz usunąć proceduręupewnij się, że nie jest wpisana w harmonogramie wizyt już istniejącego badania


Usunąć procedurę, możesz naciskając przycisk “Usuń”, który pojawi się po prawej stronie po kliknięciu w daną procedurę.