1. Logowanie do systemu

Zaloguj się do systemu, podając swój email oraz hasło.

 


2. Wybór badania, w którym chcesz ustalić wizytę monitorującą.


Wybierz z Menu Hyggio, zakładkę Badania Klinicznenastępnie Lista.

Wybierz z listy badanie, w którym chcesz ustalić monitoring oraz naciśnij przycisk Otwórz.

3. Ustalanie monitoringu


W pulpicie badania, w lewym górnym rogu znajduje się box z podstawowymi informacjami dotyczącymi badania. Naciśnij przycisk Nowa wizyta monitorująca.
Uzupełnij dane Monitora. Sprawdź czy adres e-mail jest aktualny. Na wpisany adres email w ustalonym przez Ciebie dniu oraz o godzinie rozpoczęcia monitoringu, zostanie wysłana do Monitora wiadomość z Hasłem i Loginem.


Zaznacz w kalendarzu datę oraz godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia monitoringu oraz naciśnij przycisk Ustal monitoring.


Możesz również dodać dodatkowego monitora. 

Aby to zrobić, wpisz Dane monitora oraz naciśnij przycisk Dodaj nowego monitora.


Nowy Monitor pojawi się w oknie poniżej w Liście dodatkowych monitorów.

W tym miejscu możesz również Edytować jego dane bądź Usunąć Monitora z listy.

Nie zapomnij, po dodaniu dodatkowego monitora nacisnąć przycisk Ustal wizytę monitorującą.4. Podgląd ustalonego monitoringu


W pulpicie badania w lewym górnym rogu, w podsumowaniu badania będzie widoczny zapis dotyczący ustalonego monitoringu z datą oraz godziną rozpoczęcia monitoringu.


Oznaczenie dot. ustalonego monitoringu widoczne jest również w Pulpicie głównym-> Lista badań, jak i również w zakładce Badania Kliniczne -> Lista.