Raporty - Wizyty 


Menu -> Raporty -> Statystyka -> Wizyty 


  1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Raporty, a następnie w sekcji Statystyka kliknij Wizyty  2. W nowym widoku pojawi się Lista wizyt. W celu odszukania konkretnej wizyty najlepiej skorzystać z Wyszukiwarki. Wyszukaj konsultację wpisując dane pacjenta lub personelu medycznego. Istnieje również możliwość wyszukiwania po treści informacji zawartych w rubryce Uwagi. Obok ikony lupy znajduje się symbol filtrów.   3. Informacje widoczne na liście wizyt mogą być zarządzane za pomocą ośmiu dostępnych filtrów. Ustaw takie, które są dla Ciebie najbardziej istotne w danym momencie i kliknij przycisk Zastosuj  4. W celu zebrania konkretnych danych w jednym pliku, wystarczy użyć opcji Wygeneruj raport


  5. Po prawej stronie ekranu pojawi się nowe okno z formularzem, w którym należy określić dane widoczne w raporcie. Pola wymagane to Zakres raportu oraz Format generowanego pliku (CSV, PDF, XLSX). Generator raportów jest rozbudowany, dzięki czemu możesz tworzyć różne raporty na potrzeby swojej placówki. 

  6. Po wypełnieniu formularza, kliknij Generuj raport. Gotowy plik będzie czekał w zakładce Zamówione raporty  7. Lista zamówionych raportów uwzględnia typ raportutyp plikudatę zamówienia raportu oraz jego status. Plik w formacie PDF (do wydruku) ma opcję podglądu. Raporty wygenerowane do plików CSV (wartości rozdzielone przecinkami) oraz XLSX (arkusz kalkulacyjny) trzeba pobrać na dysk. Zapoznaj się z poradnikiem wideo, który przedstawia powyżej opisane zagadnienia