Raporty - Paragony/Faktury 


Menu -> Raporty -> Finanse -> Paragony lub Faktury VAT 


  1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Raporty, a następnie w sekcji Finanse kliknij Paragony lub Faktury VAT.   2. W nowym widoku załaduje się lista paragonów lub faktur VAT. Widok w tej sekcji można przełączać między dwiema zakładkamiIkona lupy służy do wyszukiwania informacji na liście. Obok niej znajduje się ikona filtrów  3. W celu wyfiltrowania danych widocznych na liście, kliknij ikonę filtrów. Następnie wybierz filtry, z których chcesz skorzystać i potwierdź wybierając przycisk Zastosuj  4. Możesz wygenerować raport, który pobierzesz na dysk lub wydrukujesz bezpośrednio z Aurero. Skorzystaj z opcji Wygeneruj raport  5. W prawej części ekranu pojawi się nowe okno, w którym należy wskazać zakres danych widocznych w raporcie. Następnie określ Format generowanego pliku (CSV, PDF, XLSX) i kliknij przycisk Generuj raport  6. Aurero zakomunikuje, że pomyślnie przekazano raport do generowania  7. Ponownie przejdź do widoku głównego zakładki Raporty. W szybkich akcja znajdują się Zamówione raporty  8. Najedź kursorem myszy na konkretny raport z Listy zamówionych raportów. Sprawdź jego status. Jeżeli posiada on status Do pobrania to możesz kliknąć symbol oka, aby otworzyć tryb podglądu.   9. W trybie podglądu możesz wydrukować raport lub pobrać plik na dysk