Nasza aplikacja pozwala na zaplanowanie kontaktu z pacjentem, dzięki czemu nie zapomnimy np. o wysłaniu SMS z informacją o oczekujących wynikach badań czy przypomnienia o dacie szczepienia. Kontakt planowany może być również przez przeprowadzającego wizytę lekarza lub specjalistę, po udostępnieniu mu odpowiednich uprawnień przez administratora systemu.


1. W przypadku pracowników rejestracji kontakt z pacjentem zaplanować można bezpośrednio z okna Terminarza. W tym celu kliknij w wizytę pacjenta, otwórz sekcję Skontaktuj się, a następnie wybierz opcję Zaplanuj kontakt.


2. Kontakt możemy również zaplanować w sekcji Pacjenci, gdzie po odnalezieniu odpowiedniego pacjenta, z którym będziemy chcieli się skontaktować klikamy w opcję Skontaktuj się, a następnie wybieramy pozycję Zaplanuj kontakt:


3. W przypadku lekarza lub specjalisty w celu zaplanowania kontaktu z pacjentem należy kliknąć przycisk Zaplanuj kontakt dostępy po otwarciu wizyty w sekcji Aktualna wizyta.4. W powyższych przypadkach po kliknięciu przycisku Zaplanuj kontakt otwiera się okno Planowanie kontaktu z pacjentem. Po wybraniu odpowiedniej daty oraz wpisaniu uwag przypomnienie zapisuje się po kliknięciu zielonego przycisku Zaplanuj kontakt.
 

5. W dniu, na który został zaplanowany kontakt, użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia po zalogowaniu do programu w Panelu głównym widzą pomarańczowy pasek przypominający o pacjentach, do których mieliśmy się odezwać. Listę pacjentów oczekujących na kontakt otworzysz po kliknięciu przycisku Otwórz listę.


6. Po kliknięciu w przycisk Otwórz listę otworzy się okno Zgłoszenia pacjentów. Klikając w niebieski przycisk Skontaktuj się przy nazwisku wybranego pacjenta otworzy się menu, w którym możemy wybrać metodę kontaktu (telefon/SMS/e-mail). Gdy sprawa zostanie już zamknięta, to klikamy w pole wyboru w pierwszej kolumnie - dzięki temu pozycja zostanie oznaczona jako wykonana. Listę wszystkich wykonanych oraz zaplanowanych kontaktów można sprawdzić po odznaczeniu opcji Pokazuj tylko oczekujące.