W naszym systemie możliwe jest planowanie kontaktu z pacjentem w razie potrzeby. Poradnik Jak planować kontakt z pacjentem? omawia ten temat od strony Recepcji, niniejszy artykuł będzie dotyczył planowania przez lekarza.

1. Podczas przeprowadzania wizyty z lewej strony będzie widoczny panel zawierający różne opcje dotyczące jej. Jednym z przycisków będzie Zaplanuj kontakt. Należy go kliknąć:


2. Otworzy się okno, w którym należy wybrać Datę planowanego kontaktu oraz ewentualne Uwagi, np. wyjaśniające cel takiego kontaktu. Na końcu klikamy przycisk Zaplanuj kontakt:W dniu zaplanowanego kontaktu recepcja w Panelu głównym będzie widziała informację o kontaktach zaplanowanych na dany dzień:


Po kliknięciu w Otwórz listę wyświetli się lista kontaktów zaplanowanych na dany dzień. Recepcja może z tego poziomu skontaktować się z pacjentem mailowo, telefonicznie lub poprzez SMS, a po kliknięciu w dany wpis- edytować go lub usunąć.


Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej- zapraszamy do innych artykułów w naszej Bazie Wiedzy lub kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.