Nasz system umożliwia sprawdzanie ubezpieczenia pacjentów, najpierw jednak należy go skonfigurować. Niniejszy poradnik omówi najpierw ustawienie integracji z platformą eWUŚ, a w dalszej części- korzystanie z niej.

Celem wejścia do ustawień systemu eWUŚ w menu z lewej strony proszę wybrać przycisk Zarządzanie. Następnie należy kliknąć opcję eWUŚ widoczną w sekcji Organizacja NFZ znajdującą się pod koniec listy ustawień:Przycisk Ustawienia znajduje się z prawej strony, nad listą sprawdzeń ubezpieczeń- pustą, jeśli nie został jeszcze skonfigurowany:


W nowootwartej sekcji należy wpisać te same dane, które są używane do logowania na stronie eWUŚ (https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/)- oddział NFZ, typ konta, kod świadczeniodawcy oraz login i hasło: <SEKCJA DO EDYCJI- TRZEBA WYŁĄCZYĆ WYMUSZANIE KODU ORAZ OPCJĘ TYP KONTA- Nie dotyczy. UŻYWANIE ICH W TYCH WOJ. W KTÓRYCH NIE MA ICH PRZY LOGOWANIU NA STRONIE EWUSIA KOŃCZY SIĘ BŁĘDEM>


Do zachowania ustawień służy oczywiście przycisk Zapisz. Poprawne wykonanie operacji zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem: 


Nasz system automatycznie sprawdza ubezpieczenie wszystkich pacjentów posiadających PESEL. W razie potrzeby jest również dostępna możliwość ręcznego sprawdzenia dowolnego wybranego pacjenta.
W tym celu należy w lewym bocznym pasku kliknąć w Organizacja NFZ -> eWUŚ w razie potrzeby odświeżenia ustawień eWUŚ, w przypadku kiedy nie sprawdzają się automatycznie, prosimy w bocznym pasku wejść w Zarządzanie -> Organizacja NFZ -> eWUŚ 

Klinąć w Ustawienia i klinąć Zatwierdź.  

Proszę zaczekać ok 15-20 sekund i odświeżyć stronę. Po przejściu w zakładkę będzie widoczne, że eWUŚ już się sprawdzają. 

Prosimy przekazywać nam informacje, którym użytkownikom mamy nadać takie uprawnienia do odświeżania ustawień eWUŚ.


Samo kliknięcie w sekcję Zarządzanie, a następnie w przycisk eWUŚ w części Organizacja NFZ daje dostęp do listy weryfikacji ubezpieczenia (chronologicznie od najnowszych) zrobionych zarówno automatycznie przez system, jak i na żądanie przez pracownika przychodni. Lista taka zawiera imię i nazwisko oraz PESEL sprawdzanego pacjenta, status ubezpieczenia na dany dzień, kod operacji (ciąg liter i znaków będący potwierdzeniem przez NFZ sprawdzenia ubezpieczenia) oraz datę sprawdzenia. 

Możliwe jest również filtrowanie listy celem znalezienia np. danego pacjenta bądź sprawdzenia ilości braków ubezpieczeń. Służą do tego 3 przyciski widoczne obok przycisku Ustawienia:


Pozwalają one na przeszukanie bazy pod kątem szukanej frazy (np. fragmentu nazwiska), sprawdzenia ubezpieczenia z wybranej daty bądź po wybranym statusie (tylko ubezpieczonych lub tylko nieubezpieczonych).

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania- zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta.