Przed wystawieniem pacjentowi e-skierowania należy upewnić się, czy w systemie zostały wprowadzone poprawne dane pacjenta, certyfikat ZUS lekarza oraz odpowiednie komórki organizacyjne (instrukcja w jaki sposób poprawnie skonfigurować komórkę organizacyjną zawarta jest w drugiej części artykułu).


W celu wystawienia e-skierowania należy podczas wizyty pacjenta:


1. Otworzyć sekcję Skierowania w menu Aktualna wizyta2. Wybrać rodzaj skierowania (Hospitalizacja, Poradnia specjalistyczna, Pracownia diagnostyczna lub Szpital psychiatryczny)


 

3. Po wyborze skierowania w nowo otwartym oknie należy uzupełnić wymagane informacje, a następnie kliknąć przycisk Generuj w celu wystawienia e-skierowania i przesłania pacjentowi odpowiedniego kodu.

WAŻNE: w polach Poradnia/Oddział/Badanie nie ma już możliwości wpisania własnego tekstu, należy zastosować się do słowników. Najprościej jest szukać wg słów kluczowych, np. PORADNIA KARDIOLOGICZNA czy Badanie RTG i wybrać właściwy element. -----

Kroki opisane poniżej dotyczą wyłącznie działalności (również tych w pełni prywatnych), które w księdze rejestrowej mają wpisane komórki organizacyjne (link do wyszukiwarki księgi rejestrowej: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/RPM/Search), tj. w ich księdze występuje "CZĘŚĆ III - Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego". W przypadku prywatnych gabinetów lekarskich oraz podmiotów, które nie posiadają komórek organizacyjnych możliwość wystawiania e-skierowań jest dostępna od razu, jeśli ustawiono dane do połączenia z P1 (te same, które były wprowadzane dla e-recept) oraz ePodpis na kontach lekarzy. W innym przypadku należy wykonać następujące kroki:


1) przejść do sekcji Organizacja NFZ->Ustawienia->Komórki organizacyjne (widoczna po nadaniu uprawnienia Dostęp do zarządzania komórkami organizacyjnymi z części Organizacja NFZ) i kliknąć w przycisk Nowa komórka:2) w nowym oknie wpisać potrzebne dane - Nazwę poradni (pierwsza część Części III wybranego oddziału w księdze rejestrowej, szablon: "XXXX Nazwa_poradni") oraz Kod centralny (w przypadku braku współpracy z NFZ można wpisać np. 1234), Kod resortowy I i Kod resortowy VII (zawarty w rubryce 7., między 14-znakowym nr REGON a VIII kodem res.) i kliknąć zielony przycisk Dodaj:


Operację należy wykonać kolejno dla wszystkich komórek organizacyjnych wpisanych do księgi rejestrowej


3) wybrać nowo dodaną poradnię, a w niej opcję Lekarze:
4) wyszukać pracownika celem jego wpięcia- wykonanie operacji zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem:Od tego momentu lekarz będzie miał możliwość wybrania poradni podczas przeprowadzania wizyty:


WAŻNE: jeśli lekarz jest przypisany do:
- dokładnie jednej poradni- będzie się ona automatycznie dopisywać do wizyt
- więcej niż jednej poradni- każdorazowo przed wystawieniem skierowania trzeba będzie wybrać odpowiedni wpis. Niewybranie właściwej komórki spowoduje błąd podczas generowania dokumentu.


Możliwość wyboru poradni jest dostępna również podczas umawiania wizyty:

Jak wystawić skierowanie na USG ? 
Z poniższej listy wybieramy PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA


W oknie, które się pojawia wybieramy pracownię USGJeżeli pojawiłyby się pytania lub chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej- zachęcamy do sprawdzenia https://support.aurero.com/support/home lub kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.