Organizacja NFZ - eWUŚ

Zmodyfikowano dnia Thu, 07 Apr 2022 o 04:40 PM

System Aurero umożliwia sprawdzanie ubezpieczenia pacjentów. W tym poradniku dowiesz się jak poprawnie skonfigurować integrację z platformą eWUŚ oraz w jaki sposób z niej korzystać.


ORGANIZACJA NFZ - USTAWIENIA eWUŚ 


Menu -> Zarządzanie -> Organizacja NFZ -> eWUŚ -> Ustawienia eWUŚ 


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie (ikonę koła zębatego widoczną w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Organizacja NFZ kliknij eWUŚ.W nowym widoku wejdź do zakładki Ustawienia eWUŚ. W tej sekcji należy wybrać oddział NFZ oraz wpisać te same dane, które są używane do logowania na stronie eWUŚ. Istnieje możliwość zmiany statusu integracji z platformą eWUŚ. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Zapisz - ustawienia zostaną zachowane w systemie. Oprogramowanie będzie automatycznie sprawdzać ubezpieczenie wszystkich pacjentów posiadających numer PESEL.

ORGANIZACJA NFZ - ARCHIWUM 


Menu -> Zarządzanie -> Organizacja NFZ -> eWUŚ -> Archiwum


Samo kliknięcie w sekcję eWUŚ w zakładce Zarządzanie -> Organizacja NFZ daje dostęp do listy weryfikacji ubezpieczenia (chronologicznie od najnowszych) zrobionych zarówno automatycznie przez system, jak i na żądanie pracownika przychodni. Lista widoczna w sekcji Archiwum zawiera imię i nazwisko oraz PESEL sprawdzanego pacjenta, status ubezpieczenia na dany dzień, kod operacji, a także datę sprawdzenia.Możliwe jest również filtrowanie listy celem znalezienia np. konkretnego pacjenta lub sprawdzenia ilości braków ubezpieczeń. Klikając w symbol lupy mamy możliwość wyszukania po wpisaniu np. fragmentu nazwiska lub numeru PESEL. Natomiast po wybraniu ikony filtrów możemy wyfiltrować listę po statusie ubezpieczenia (ubezpieczony lub nieubezpieczony), po dacie sprawdzania oraz wyborze konkretnego pacjenta z bazy placówki. Filtr dodatkowy typ pozwala wyświetlić osoby, które znajdują się na kwarantannie lub izolacji.ORGANIZACJA NFZ - OŚWIADCZENIA


Menu -> Zarządzanie -> Organizacja NFZ -> eWUŚ -> Oświadczenia


W zakładce Oświadczenia mamy możliwość zbiorczego przeglądania oświadczeń pacjentów, którzy według eWUŚ nie byli ubezpieczeni w dniu wizyty.W celu dodania oświadczenia o ubezpieczeniu przejdź do zakładki Terminarz. W umówionych wizytach wyszukaj konkretną rezerwację, a następnie kliknij w status eWUŚ (np. nieubezpieczony). Pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać podstawę prawną oświadczenia oraz zapisać zmiany w systemie.
 

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Podpowiedz nam, jak możemy dopracować ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twoje starania i postaramy się poprawić artykuł