Finanse - Rozliczenia komercyjne


Menu -> Finanse -> Rozliczenia komercyjne


 1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Finanse. Zostaniesz przekierowany do nowego okna, w którym automatycznie pojawi się Lista rozliczeń wizyt komercyjnych.  2. Widok listy można wyfiltrować. Pierwszym krokiem jest wybranie ikony filtrów, która daje możliwość skorzystania z pięciu filtrów:
  - Pacjent
  - Personel
  - Kwota rozliczenia (od - do)
  - Data wizyty 
  - Typ płatności 

  Wskaż minimum jeden filtr i poprzez kliknięcie w przycisk Zastosuj, potwierdź akcję w systemie. Lista zostanie dostosowana do wskazanych preferencji.  3. W zakładce Rozliczenia komercyjne dokonasz Edycji (ikona ołówka) lub Usunięcia (ikona kosza) wpłaty. Możesz również skorzystać z opcji Podglądu (symbol oka) dodanej płatności.  4. Po wybraniu opcji edycji pojawi się nowe okno, w którym można wprowadzać zmiany dotyczące konkretnego rozliczenia.  5. W celu usunięcia konkretnej wpłaty, kliknij ikonę kosza. System zapyta, czy na pewno chcesz usunąć rozliczenie.  6. Jeżeli chcesz upewnić się, że prawidłowo uzupełniłeś wszystkie pola w rozliczeniu, kliknij symbol oka. Po prawej stronie ekranu pojawi się tryb Podglądu

Zapoznaj się z poradnikiem wideo, który przedstawia powyżej opisane zagadnienia