Raporty - Paragony/Faktury

Zmodyfikowano dnia pt, 3 Lis, 2023 o 2:37 PO POŁUDNIU

Raporty - Paragony/Faktury 


Menu -> Raporty -> Finanse -> Paragony lub Faktury VAT 


 1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Raporty, a następnie w sekcji Finanse kliknij Paragony lub Faktury VAT.  2. W nowym widoku załaduje się lista paragonów lub faktur VAT. Widok w tej sekcji można przełączać między dwiema zakładkamiIkona lupy służy do wyszukiwania informacji na liście. Obok niej znajduje się ikona filtrów 3. W celu wyfiltrowania danych widocznych na liście, kliknij ikonę filtrów. Następnie wybierz filtry, z których chcesz skorzystać i potwierdź wybierając przycisk Zastosuj 4. Możesz wygenerować raport, który pobierzesz na dysk lub wydrukujesz bezpośrednio z Aurero. Skorzystaj z opcji Wygeneruj raport 5. W prawej części ekranu pojawi się nowe okno, w którym należy wskazać zakres danych widocznych w raporcie. Następnie określ Format generowanego pliku (CSV, PDF, XLSX) i kliknij przycisk Generuj raport 6. Aurero zakomunikuje, że pomyślnie przekazano raport do generowania 7. Ponownie przejdź do widoku głównego zakładki Raporty.https://app.aurero.com/reports/szybkich akcja znajdują się Zamówione raporty. 8. Najedź kursorem myszy na konkretny raport z Listy zamówionych raportów. Sprawdź jego status. Jeżeli posiada on status Do pobrania to możesz kliknąć symbol oka, aby otworzyć tryb podglądu.  9. W trybie podglądu możesz wydrukować raport lub pobrać plik na dysk

  10. W zakladce Finanse - Rozliczenia komercyjne https://app.aurero.com/finance/visit-revenues jest możliwy podgląd rozliczenia, gdzie przy danym rozliczeniu po kliknięciu w przycisk Podgląd jest widoczna data wizyty i jest czy wystawiony był paragon i faktura, czy sam paragon (przy włączonej integracji z drukarką fiskalną). Jeśli była wystawiona faktura przy rozliczeniu wizyty est też możliwe pobranie na dysk faktury po wybraniu przycisku Podgląd faktury, i następnie wydrukowanie faktury