Finanse - Rozliczenia komercyjne

Zmodyfikowano dnia Fri, 08 Apr 2022 o 12:48 PM

FINANSE - ROZLICZENIA KOMERCYJNE


Menu -> Finanse -> Rozliczenia komercyjne


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Finanse. Zostaniesz przekierowany do nowego okna, w którym automatycznie pojawi się Lista rozliczeń wizyt komercyjnych.



Widok listy można wyfiltrować. Pierwszym krokiem jest wybranie ikony filtrów, która daje możliwość skorzystania z pięciu filtrów:


- Pacjent
- Personel
- Kwota rozliczenia (od - do)
- Data wizyty
- Typ płatności

Wskaż minimum jeden filtr i poprzez kliknięcie w przycisk 
Zastosuj, potwierdź akcję w systemie. Lista zostanie dostosowana do wskazanych preferencji.



W zakładce Rozliczenia komercyjne dokonasz Edycji (ikona ołówka) lub Usunięcia (ikona kosza) wpłaty. Możesz również skorzystać z opcji Podglądu (symbol oka) do danej płatności.



Po wybraniu opcji edycji pojawi się nowe okno, w którym można wprowadzać zmiany dotyczące konkretnego rozliczenia.



W celu usunięcia konkretnej wpłaty, kliknij ikonę kosza. System zapyta, czy na pewno chcesz usunąć rozliczenie.



Jeżeli chcesz upewnić się, że prawidłowo uzupełniłeś wszystkie pola w rozliczeniu, kliknij symbol oka. Po prawej stronie ekranu pojawi się tryb Podglądu





Zapoznaj się z poradnikiem wideo, który przedstawia powyżej opisane zagadnienia