Finanse - Rozliczenia komercyjne

Zmodyfikowano dnia Fri, 08 Apr 2022 o 12:48 PM

FINANSE - ROZLICZENIA KOMERCYJNE


Menu -> Finanse -> Rozliczenia komercyjne


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Finanse. Zostaniesz przekierowany do nowego okna, w którym automatycznie pojawi się Lista rozliczeń wizyt komercyjnych.Widok listy można wyfiltrować. Pierwszym krokiem jest wybranie ikony filtrów, która daje możliwość skorzystania z pięciu filtrów:


- Pacjent
- Personel
- Kwota rozliczenia (od - do)
- Data wizyty
- Typ płatności

Wskaż minimum jeden filtr i poprzez kliknięcie w przycisk 
Zastosuj, potwierdź akcję w systemie. Lista zostanie dostosowana do wskazanych preferencji.W zakładce Rozliczenia komercyjne dokonasz Edycji (ikona ołówka) lub Usunięcia (ikona kosza) wpłaty. Możesz również skorzystać z opcji Podglądu (symbol oka) do danej płatności.Po wybraniu opcji edycji pojawi się nowe okno, w którym można wprowadzać zmiany dotyczące konkretnego rozliczenia.W celu usunięcia konkretnej wpłaty, kliknij ikonę kosza. System zapyta, czy na pewno chcesz usunąć rozliczenie.Jeżeli chcesz upewnić się, że prawidłowo uzupełniłeś wszystkie pola w rozliczeniu, kliknij symbol oka. Po prawej stronie ekranu pojawi się tryb Podglądu

Zapoznaj się z poradnikiem wideo, który przedstawia powyżej opisane zagadnieniaCzy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł