Usunięcie użytkownika / pracownika

Zmodyfikowano dnia Wed, 18 Oct 2023 o 05:56 PM

Dezaktywacja konta użytkownika


Nie jest możliwe usunięcie kont użytkowników.

Jest możliwa zmiana statusu użytkownika z aktywnego na nieaktywny. Aby zmienić status użytkownika z aktywnego na nieaktywny należy wejść w zakładkę Zarządzanie -> Użytkownicy, wyszukać użytkownika. Na wybranym użytkowniku najechać na pole ze statusem i kliknąć (w zaznaczone poniżej strzałką miejsce), zaznaczyć nieaktywny
Dezaktywacja konta pracownika


Jeśli dane konto użytkownika jest powiązane z kontem personelu, należy wejść w Zarządzanie -> Pracownicy i tak samo zaznaczyć po wyszukaniu użytkownika, klinąć lewym przyskiem myszki w Aktywny (pole status) i wybrać z listy rozwijanej opcję Nieaktywny (analogicznie w sposób jak na powyższym obrazku).

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł