W poniższym poradniku dowiesz się, jak stworzyć nowego użytkownika oraz jak przypisać rolę użytkownikowi.

Aby to zrobić z Menu głównego wybierz:

    Zarządzanie -> Użytkownicy


W celu dodania nowego użytkownika i założenia tym samym konta dla tego użytkownika, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Z menu po lewej stronie, wybierz zakładkę Zarządzanie (ikona koła zębatego widoczna w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Ustawienia główne wybierz Użytkownicy.


Po otwarciu Listy użytkowników, w centralnej części ekranu widoczne są dane poszczególnych użytkowników. Dodanie nowej osoby do listy użytkowników możliwe jest po kliknięciu przycisku Dodaj użytkownika w prawym górnym rogu ekranu.
W sekcji dodawania personelu należy uzupełnić wymagane pola, do których należą: Adres email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Wybierz rolę użytkownika


Polem opcjonalnym jest pole Wybierz personel. Jeżeli w pierwszej kolejności został utworzony personel, można wpisać imię i nazwisko personelu w tym polu. Konto użytkownika zostanie wtedy powiązane z personelem.Aby zatwierdzić dane wystarczy kliknąć w przycisk Zapisz.


Na podany adres email nowego użytkownika zostanie wysłana wiadomość z prośbą o ustawienie nowego hasła.WYBÓR ROLI UŻYTKOWNIKA 


Rola w systemie stanowi zbiór uprawnień użytkownika do podglądu i/lub edycji różnych funkcjonalności. 

W systemie można znaleźć listę predefiniowanych ról, jak np. Manager lub Lekarz. 


Lista ról wyświetli się w menu tworzenia użytkownika.


Po kliknięciu na rozwijaną listę Wybierz rolę użytkownikaZ listy należy wybrać rolę, którą chcesz nadać użytkownikowi. Po kliknięciu na rolę, poniżej pojawi się menu z wyborem uprawnień w różnych sekcjach. Część z nich będzie automatycznie zaznaczona w zależności od wybranej roli.


Możesz dostosować samodzielnie uprawnienia użytkownika. W tym celu należy kliknąć na wiersz sekcji z uprawnieniami, a następnie kliknąć na uprawnienie, które chcesz nadać lub dezaktywować. Po rozwinięciu sekcji pojawią się przypisane uprawnienia („przyciski” w kolorze niebieskim) oraz uprawnienia, które można przypisać („przyciski” bez niebieskiego wypełnienia).  


Aby jednym kliknięciem zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie dostępy w sekcji, należy kliknąć Zaznacz/ Odznacz wszystkie dostępy.

Uwaga: Jednemu użytkownikowi można nadać kilka ról wybierając je z listy Wybierz rolę użytkownika.
Wybrane przez użytkownika role znajdują się poniżej w zakładkach, kolejno obok siebie. 


Uprawnienia są nadawane osobno dla każdej z ról. Pula uprawnień dla Lekarza będzie inna niż dla Managera. Każdą z nich należy dostosować osobno lub pozostawić domyślne ustawienia.WYSZUKIWANIE KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA


W celu sprawnego wyszukania dowolnego użytkownika wystarczy kliknąć w ikonę lupy, a następnie wpisać np. nazwisko lub adres e-mail. W tym momencie system dostosuję listę użytkowników do wpisanej treści w polu wyszukiwania.