Raporty - Stan magazynowy

Zmodyfikowano dnia Thu, 09 Sep 2021 o 02:46 PM

Korzystasz z modułu Magazyn w naszym oprogramowaniu? Zapoznaj się z poradnikiem, który opisuje, jak wygenerować raport dotyczący stanu magazynowego. 


Raporty - Stan magazynowy 


Menu -> Raporty -> Magazyn -> Stan magazynowy 


  1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Raporty. Przejdź do sekcji Magazyn i kliknij Stan magazynowy  2. Lista zawiera wszystkie produkty, które zostały dodane do systemu w trakcie realizowania dostaw. Podczas korzystania z Wyszukiwarki (ikona lupy) należy wpisać nazwę Producenta lub Produkt. Widok można posegregować przy pomocy dwóch filtrów.    3. W celu zebrania danych w jednym pliku, wystarczy skorzystać z przycisku Wygeneruj raport  4. Po prawej stronie ekranu pojawi się nowe okno z formularzem, w którym trzeba wybrać zakres danych do raportu. Wypełnij rubryki Data stanu magazynowego oraz Magazyn. Opcjonalnie możesz wyszukać Producenta. Na samym końcu określ Format generowanego pliku (PDF, CSV, XLSX) i kliknij Generuj raport  5. Gotowy plik będzie czekał w zakładce Zamówione raporty  6. Lista zamówionych raportów uwzględnia typ raportutyp plikudatę zamówienia raportu oraz jego status. Plik w formacie PDF (do wydruku) ma opcję podglądu. Raporty wygenerowane do plików CSV (wartości rozdzielone przecinkami) oraz XLSX (arkusz kalkulacyjny) trzeba pobrać na dysk.