Raporty - raport wizyt

Zmodyfikowano dnia Fri, 08 Mar 2024 o 04:18 PM

Uwaga: Aby wygnerować raport finansowy dla wizyt (zawierający informacje, czy pacjent płacił kartą lub gotówką) proszę przejść do instrukcji w linku


RAPORTY WIZYT


Menu -> Raporty Wizyty 


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Raporty, a następnie kliknij Wizyty.


W nowym widoku pojawi się Lista wizyt. W celu odszukania konkretnej wizyty najlepiej skorzystać z Wyszukiwarki. Wyszukaj konsultację wpisując dane pacjenta lub personelu medycznego. Istnieje również możliwość wyszukiwania po treści informacji zawartych w rubryce Uwagi. Obok ikony lupy znajduje się symbol filtrów.Informacje widoczne na liście wizyt mogą być zarządzane za pomocą ośmiu dostępnych filtrów. Ustaw takie, które są dla Ciebie najbardziej istotne w danym momencie (należy w polu statuswybrać status wizyty) i kliknij przycisk Zastosuj.W celu zebrania konkretnych danych w jednym pliku, wystarczy użyć opcji Wygeneruj raport.

 


Po prawej stronie ekranu pojawi się nowe okno z formularzem, w którym należy określić dane widoczne w raporcie. Pola wymagane to Zakres raportu (sugerujemy wybierać zakres dat dla maksymalnie miesiąca, nie większy - dla takiego zakresu dat, generowanie raportu powinno działać optymalnie) oraz Format generowanego pliku (CSV, PDF, XLSX). Generator raportów jest rozbudowany, dzięki czemu możesz tworzyć różne raporty na potrzeby swojej placówki.

Po wypełnieniu formularza, kliknij Generuj raport. Gotowy plik będzie czekał w zakładce Zamówione raporty.Lista zamówionych raportów dostępna po kliknięciu w zakładke Raporty w przycisk Zamówione raporty, uwzględnia typ raportutyp plikudatę zamówienia raportu oraz jego status. Plik w formacie PDF (do wydruku) ma opcję podglądu. Raporty wygenerowane do plików CSV (wartości rozdzielone przecinkami) oraz XLSX (arkusz kalkulacyjny) trzeba pobrać na dysk.
Kompletny raport wizyt zawiera: 


Datę wizyty wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia wizyty

Imię i nazwisko pacjenta wraz z jego numerem PESEL

Telefon pacjenta

Imię i nazwisko personelu wraz z jego numerem PESEL

ID personelu i telefon personelu

Typ wizyty oraz jej status 

Kwotę rozliczenia i rodzaj świadczenia

Informacje Ewuś 

Uwagi 

Datę i godzinę dodania wizyty oraz użytkownikaCzy w Aurero wyświetla się historia usuniętych wizyt? Jak pacjent rezygnuje, to na grafiku dziennym nie ma śladu po rezygnacji


W Aurero mają Państwo możliwość sprawdzić wizyty usunięte w zakładce Raporty - wizyty https://app.aurero.com/reports/statistics/visits Należy kliknąć niebieski przycisk wygeneruj raport, wypełnić dane raportu: wybrać status Usunięte, wybrać zakres danych, wybrać format pliku, zjechać paskiem na dół formularza i kliknąć przycisk generuj. Lista zamówionych raportów dostępna po kliknięciu w zakładke Raporty w przycisk Zamówione raporty
Zapoznaj się z poradnikiem wideo, który przedstawia powyżej opisane zagadnienia