Komunikaty z błędami przy wystawianiu recept

Zmodyfikowano dnia Wed, 22 May 2024 o 12:43 PM

Poniżej udostępniamy informacje na temat występujących w Aurero komunikatów z błędami przy wystawianiu recept i sposób postępowania, aby było możliwe wystawienie recepty


1. Komunikat o treści Bład: Nie udało się wystawić recepty Dane błędu: The signature or description was invalid (The provided certificate is invalid)


Komunikat świadczy o tym, że utraciły ważność wgrane certyfikaty P1. Manager ośrodka powinien wygenerować nowe certyfikaty P1 i wgrać w zakładce https://app.aurero.com/management/system-settings/integrations/p1  - jest to konieczne, aby wystawianie recept działało u lekarzy

Instrukcja opisująca w jaki sposób poprawnie wygenerować certyfikaty P1 (należy wykonać wszystkie kroki po kolei, pominięcie prowadzi do błędu):  https://support.aurero.com/a/solutions/articles/60000717689?lang=pl

Jeśli mimo wykonania powyższych czynności, komunikat dalej występuje przy wystawianiu recepty, należy sprawdzić czy poprawnie wprowadzone zostało imię i nazwisko we przy składaniu wniosku o wygenerowanie certyfikatów P1 - prosimy pamiętać o polskich literach w polach imię i nazwisko. Certyfikaty nie zostaną poprawnie wygenerowane, jeśli wypełnimy we wniosku imię Bozena zamiast Bożena 

To miejsce opisujemy dokładniej w punkcie 4 w instrukcji https://support.aurero.com/a/solutions/articles/60000717689?lang=pl


2. Kominikat o treści "Dokument nie jest zgodny ze Schematronem. (plCdaDrugPrescriptionSupplyEntry): Data zleconego wydania leku (data realizacji recepty) musi być równa lub późniejsza od daty wystawienia dokumentu","Co najmniej jeden dokument nie spełnia reguł biznesowych dotyczących swojej klasy dokumentu (szczegy błędu zawarte są w wyniku weryfikacji)."



Wystawienie recepty jest możliwe do trzech dni wstecz licząc od terminu wizyty.


3. Komunikat z błędem o treści: “W dokumencie recepty na lek gotowy nie występują następujące wymagane elementy w bloku narracyjnym lub wartośbci odpowiadające tym elementom w bloku strukturalnym: p1_platnik_opis_1, p1_platnik_wartosc_1.“,”Co najmniej jeden dokument nie spełnia reguł biznesowych dotyczących swojej klasy dokumentu (szczegóły błędu zawarte są w wyniku weryfikacji)."



Należy uzupełnić oddział NFZ klikając w edycję pacjenta. Następnie lekarz powinien ponownie wystawić receptę.


4. Przy próbie wystawienia recepty pojawia się komunikat o treści REG 312 


Komunikat o treści REG.312 świadczy o tym, że wgrany do systemu plik certyfikatu lekarza uległ wygaśnięciu lub plik nie jest poprawny. Należy wgrać aktualny certyfikat lejarza ZUS ponownie, po zalogowaniu na konto lekarza w ustawieniach konta (w drugiej zakładce). Jeśli problem dalej występuje, należy zgłosić do konsultanta wsparcia w celu weryfikacji.


5. Komunikat o treści: Niezgodność dokumentu ze schemą. REG.005


Należy zgłosić problem do konsultanta wsparcia w celu weryfikacji - należy podać konsultantowi datę i godzinę wizyty, na której dochodzi o występienia błędu oraz imię i nazwisko pacjenta lub imię i nazwisko lekarza.


6. Komunikat o treści:  "Podpis elektroniczny co najmniej jednej recepty nie został poprawnie zweryfikowany (szczegóły błędów w zawarte są w wyniku weryfikacji). (Certyfikat został unieważniony.)"


Komunikat świadczy o tym, że wgrany do systemu certyfikat lekarza wygasł. W tej sytuacji lekarz po zalogowaniu do ZUS PUS powinien ponowić certyfikat (wygenerować nowy certyfikat lekarza) i wgrać ponowiony certyfikat do systemu.