Jak wystawić e skierowanie?

Zmodyfikowano dnia Sat, 30 Dec 2023 o 04:05 PM

W celu wystawienia skierowania należy po wejściu w EDM wizyty, kliknąć w zakładkę eskierowanie


Następnie klikbąć w ikonę skierowania, które potrzeba wystawić. Omówimy na przykładzie skierowania do Pracowni diagnostycznej. Należy kliknąć w ikone Pracownia diagnostyczna
Należy wypełnić formularz skierowania, wpisując słowo kluczowe i wybierając z list rozwijanych (jak poniżej) Pracownia i Badanie. Następnie należy wypełnić pole tekstowe Cel porady.
Zostanie wygenerowane skierowanie wraz z kodem PIN


Po kliknięciu w daną pozycję skierowania, możliwy jest wydruk, podgląd lub usunięcie skierowaniaProsimy wystawiać skierowania na hospitalizację bez wpisywania konkretnej placówki - poprawnie są procesowane przez szpitale, skierowania do szpitala bez wpisania konkretnej placówki przy wystawianiu skierowania 


UWAGA:

Skierowanie można wystawić, jeśli kod rejestrowy VII poradni w Aurero zapisywanej w edycji wizyty (poradni wprowadzonej do zakładki zarządzanie -> komórki organizacyjne) pokrywają się z kodem VII na jakie jest zarejestrowana dana poradnia w RPWDL placówki.

Jeśli istnieje niezgodność między kodem rejestrowym VII dla poradni / komórki organizacyjnej w Aurero a RPWDL placówki - wtedy wystąpi błąd przy wystawianiu skierowania. Np na poradnie urologiczną przypisaną do wizyty uznaniowo a nie według RPWDL (błąd przy wystawianiu skierowania wystąpi kiedy w księdze rejestrowej poradnia z takim kod VII nie występuje lub kiedy nie została przed wizytą lekarską w edycji wizyty zapisana poradnia np przy wpłynięciu rezerwacji ze Znany Lekarz lub z Portal Pacjenta).Jeśli przy wystawianiu skierowania występuje komunikat Dane błędu: co najmniej jeden dokument nie spełnia reguł dotyczących swojej klasy. W rejestrze CWUd dla danej jednostki istnieją  komórki w ramach których należy wystawić skierowanie utrzymuje się należy poprawić dane poradni / komórki organizacyjnej w systemie - aby było możliwe wystawienie skierowania: należy poprawić kod rejestrowy VII komórki organizacyjnej w Aurero, aby był zgodny z kodem VII na jaki zarejestrowana jest poradnia w księdze rejestrowej (RPWDL) Udostępniamy instrukcję w linku

Należy przed wizytą lekarską zapisać w edycji wizyty poradnię (poradnia nie przypisuje się automatycznie dla rezerwacji ze Znany Lekarz i Portal Pacjenta)

Przy rezerwacjach ze Znany Lekarz / Lekarz Center / Portal Pacjenta po wejściu w edycję wizyty poradnia automatycznie się podstawia w systemie, ale nie oznacza to, że została przypisana. Należy w edycji wizyty  klinąć przycisk Zapisz po postawieniu poradni.