A2 - Konfiguracja certyfikat lekarza / epodpis / ceryfikat ZUS

Zmodyfikowano dnia Thu, 29 Feb 2024 o 03:47 PM

Lekarz powinien wgrać swój podpis elektroniczny, wyłącznie używając pliku w formacie .pfx  logując się na swoje konto na app.aurero.com (należy kliknąć w drugą zakładkę w ustawieniach konta). 

Następnie należy klikąć w pole epodpis (wybrać plik z dysku komputera) lub przeciągnąć plik na pole epodpis.

W polu Typ autoryzacji hasłem, wybrać Zapamiętaj hasło. 

Kliknąć niebieski przycisk Zapisz

Kiedy certyfikat ulega wygaśnięciu (utracił ważność), przy próbie wystawienia recept i skierowań występuje komunikatów o treści: The signature or decryption was invalid (The provided certificate is invalid) 

Niezgodność dokumentu ze schemą. REG.312

W tej sytuacji lekarz powinien po zalogowaniu do ZUS wygenerować nowy certyfikat lekarza i następnie zalogować się w Aurero, wgrać ponowiony certyfikat w ustawieniach konta - w drugiej zakładce. 


Uwaga: 

Jeśli po zalogowaniu na konto lekarza nie jest widoczna druga i trzecia zakładka w ustawieniach konta lekarza (edycja danych zawodowych, ustawienia eWUŚ) należy powiązać konto użytkownika i kontem pracownika.Udostępniamy instrukcję jak powiązać poprawnie konto użytkownika z kontem pracownika https://support.aurero.com/a/solutions/articles/60000709895?lang=pl

- należy przejść do fragmentu instrukcji: profil osoby z personelu medycznego musi zostać powiązany z kontem użytkownika w Aurero. Po powiązaniu kont, i ponownym zalogowaniu się przez lekarza, wszystkie zakładki są już widoczne w ustawieniach konta.  


Jeśli przy wgrywaniu certyfikatu lekarza i zapisie ustawień pojawia się błąd o treści Błędne dane autoryzacyjne (w prawym górnym rogu ekranu): Prosimy o sprawdzenie, czy w ustawieniach konta lekarza (w trzeciej zakładce) z ustawieniami eWuś, wprowadzone ustawienia eWuś są poprawne. 

Prosimy o sprawdzenie czy wprowadzone w systemie ustawienień eWUŚ na koncie lekarza są poprawne.