Co robić jak lekarz/lekarze nie mogą wystawiać recept / Komunikat: Niezgodność dokumentu ze schemą. REG312

Zmodyfikowano dnia Wed, 02 Aug 2023 o 04:26 PM

Kiedy przy wystawianiu recepty występuje komunikat o treści Niezgodność dokumentu ze schem ą. REG312 prosimy o ponowienie wniosku o nowy certyfikat lekarza i o wgranie certyfikatu lekarza do systemu, w ustawieniach konta po zalogowaniu na konto lekarza, który zgłasza ten problem.


Prosimy o sprawdzenie, czy problem z wystawieniem recept i skierowań dotyczy wszystkich lekarzy, czy konkretnych czy konkretnego lekarza. 

Prosimy o przekazanie konsultantowi wsparcia w celu weryfikacji daty i godzin wizyt (wraz z imię i nazwisko pacjenta lub imię i nazwisko lekarza), dla których występuje problem z wystawieniem recept / skierowań. 

Prosimy o zobrazownie jak problem objawia się - czy występuje komunikat z błędem - jeśli tak, jaka jest treść komunikatu? Przyśpiesza to weryfikację i rozwiązanie problemu.


Jeśli problem dalej występuje i jest zgłaszany u konkretnych lekarzy

Prosimy o sprawdzenie, czy numer pwz wprowadzony w systemie u lekarza jest aktualny.
Prosimy o upewnienie się czy wgrywany jest certyfikat lekarza, który jest aktualny (należy sprawdzić czy nie stracił ważności - certyfikat lekarza jest ważny 5 lat po wgraniu do systemu)

Należy ponowić w ZUS wnioski o nowe certyfikaty lekarzy / danego lekarza i wgrać certyfikat lekarza po zalogowaniu na konto lekarza, w ustawieniach konto.


Jeśli problem utrzymuje się, mimo wgrania certyfikatów lekarzy i dotyczy wszystkich lekarzy, prosimy o wygenerowanie nowych certyfikatów P1 (wss, tls) dla placówki i wgranie nowowygenerowanych certyfikatów P1 do systemu zgodnie z instrukcją - nie można pominąć żadnego kroku instrukcji. Certyfikaty P1 są ważne 2 lata po wgraniu do systemu (po tym okresie, aby wystawianie recept i skierowań działało poprawnie, prosimy o wygenerowanie na nowo i wgrane do systemu). Po wykonaniu powyższych kroków, prosimy o ponownie wystawienie recepty przez lekarza. Udostępniamy instrukcję jak wygenerować nowe certyfikaty na Aurero 2

W razie jeśli potrzebują Państwo pomocy w wygenerowaniu nowych certyfikatów P1, należy niezzwrócić się o pomoc do konsultanta wsparcia.


Jeśli zgłaszany problem będzie utrzymywał się, należy zwrócić się o pomoc do konsultanta wsparcia. Prosimy o przesłanie na adres kontakt@aurero.com w celu weryfikacji przez dział IT certyfikatu lekarza i certyfikatów P1 wss i tls placówki (w celu sprawdzenia przez dział IT, czy certyfikat lekarza nie utracił ważności i sprawdzenia czy certyfikaty P1 zostały poprawnie wygenerowane)