Błąd przy wystawianiu skierowania - co robić?

Zmodyfikowano dnia Thu, 11 Jan 2024 o 08:32 PM

Opisujemy sposób postępowania w przypadku kiedy występuje przy wystawianiu skierowania przez lekarza komunikat o treści: 

Co najmniej jeden dokument nie spełnia reguł biznesowych dotyczących swojej klasy dokumentu (szczegóły błędu zawarte są w wyniku weryfikacji)."},{"DESCRIPTION":"W rejestrze CWUd brak aktywnej placówki o danym identyfikatorze miejsca świadczenia usług.","PLACE":"\/ClinicalDocument\/author\/assignedAuthor\/representedOrganization\/templateId[


Powyższy komunikat występuje przy wystawianiu skierowania kiedy:


1. brak jest przypisanej poradni w edycji wizyty 

Jeśli tak, prosimy o kliknięcie w edycję wizyty w zakładce Terminarz - Wizyty i zapisanie poradni wybierając poradnię i klikając przycisk zapisz

Uwaga: po wejściu w edycję wizyty, poradnia automatycznie się podstawia, ale dopiero klinięcie Zapisz, wywołuje to że poradnia zostaje zapisana zostanie dla danej wizyty. 

Jeśli poradnia nie wyświetla się w edycji wizyty, należy dodać lekarza w edycji takiej poradni w zakładce https://app.aurero.com/management/organizational-units 


2. konfiguracja komórki organizacyjnej w Aurero nie koreluje z księgą RPWDL placówki przez co P1 odrzuca skierowania wystawiane przez lekarza.


Dla punktu 2 są dwie ścieżki rozwiązywania problemu:


1 a) Należy zmienć dane komórki organizacyjne w Aurero zgodnie z instrukcją:

https://support.aurero.com/support/solutions/articles/60000705438-kom%C3%B3rki-organizacyjne-poradnie 


2 b) Zmienić dane komórki organizacyjnej w RPWDL. W tym celu placówka powinna skontaktować się z wsparciem technicznym po stronie RPWDL na adres rpwdl@cez.gov.pl  

https://www.cez.gov.pl/pl/kontakt


Zasada jest jedna: Podczas wystawiania skierowania, P1 waliduje czy dane poradni w systemie (Aurero) korelują 1:1 z danymi z księgi rejestrowej w RPWDL.  


Jeśli przy wystawieniu skierowań występuje komunikat o treści "Co najmniej jeden dokument nie spełnia reguł biznesowych dotyczących swojej klasy dokumentu DESCRIPTION:W rejestrze CWUd brak aktywnej placówki o danym identyfikatorze miejsca śbwiadczenia usług."  prosimy o edycję wizyt i zapisanie w edycji wizyt poradni o danych - kod VII i kod VIII zgodnych z danymi widniejącymi w RPDWL - zapisanie w edycji wizyty poradni, która jest aktywna w RPWDL placówki - aby było możliwe wystawienie skierowań dla wizyt.


Jeśli występuje inny problem z wystawieniem skierowania, prosimy o sprawdzenie instrukcji https://support.aurero.com/a/solutions/articles/60000818842?lang=pl 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, prosimy o przekazanie zgłoszenia na mail kontakt@aurero.com


Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł