Błąd przy wystawianiu skierowania - co robić?

Zmodyfikowano dnia Thu, 11 Jan 2024 o 08:32 PM

Opisujemy sposób postępowania w przypadku kiedy występuje przy wystawianiu skierowania przez lekarza komunikat o treści: 

Co najmniej jeden dokument nie spełnia reguł biznesowych dotyczących swojej klasy dokumentu (szczegóły błędu zawarte są w wyniku weryfikacji)."},{"DESCRIPTION":"W rejestrze CWUd brak aktywnej placówki o danym identyfikatorze miejsca świadczenia usług.","PLACE":"\/ClinicalDocument\/author\/assignedAuthor\/representedOrganization\/templateId[


Powyższy komunikat występuje przy wystawianiu skierowania kiedy:


1. brak jest przypisanej poradni w edycji wizyty 

Jeśli tak, prosimy o kliknięcie w edycję wizyty w zakładce Terminarz - Wizyty i zapisanie poradni wybierając poradnię i klikając przycisk zapisz

Uwaga: po wejściu w edycję wizyty, poradnia automatycznie się podstawia, ale dopiero klinięcie Zapisz, wywołuje to że poradnia zostaje zapisana zostanie dla danej wizyty. 

Jeśli poradnia nie wyświetla się w edycji wizyty, należy dodać lekarza w edycji takiej poradni w zakładce https://app.aurero.com/management/organizational-units 


2. konfiguracja komórki organizacyjnej w Aurero nie koreluje z księgą RPWDL placówki przez co P1 odrzuca skierowania wystawiane przez lekarza.


Dla punktu 2 są dwie ścieżki rozwiązywania problemu:


1 a) Należy zmienć dane komórki organizacyjne w Aurero zgodnie z instrukcją:

https://support.aurero.com/support/solutions/articles/60000705438-kom%C3%B3rki-organizacyjne-poradnie 


2 b) Zmienić dane komórki organizacyjnej w RPWDL. W tym celu placówka powinna skontaktować się z wsparciem technicznym po stronie RPWDL na adres rpwdl@cez.gov.pl  

https://www.cez.gov.pl/pl/kontakt


Zasada jest jedna: Podczas wystawiania skierowania, P1 waliduje czy dane poradni w systemie (Aurero) korelują 1:1 z danymi z księgi rejestrowej w RPWDL.  


Jeśli przy wystawieniu skierowań występuje komunikat o treści "Co najmniej jeden dokument nie spełnia reguł biznesowych dotyczących swojej klasy dokumentu DESCRIPTION:W rejestrze CWUd brak aktywnej placówki o danym identyfikatorze miejsca śbwiadczenia usług."  prosimy o edycję wizyt i zapisanie w edycji wizyt poradni o danych - kod VII i kod VIII zgodnych z danymi widniejącymi w RPDWL - zapisanie w edycji wizyty poradni, która jest aktywna w RPWDL placówki - aby było możliwe wystawienie skierowań dla wizyt.


Jeśli występuje inny problem z wystawieniem skierowania, prosimy o sprawdzenie instrukcji https://support.aurero.com/a/solutions/articles/60000818842?lang=pl 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, prosimy o przekazanie zgłoszenia na mail kontakt@aurero.com