W poniższym poradniku dowiesz się, jak stworzyć nowego użytkownika oraz jak przypisać rolę użytkownikowi.

Aby dodać użytkownika, należy wybrać:

Menu -> Zarządzanie -> Użytkownicy


W celu dodania nowego personelu:

  1. Z menu po lewej stronie, wybierz zakładkę Zarządzanie (ikona koła zębatego widoczna w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Ustawienia główne wybierz Użytkownicy.


  1. Po otwarciu Listy użytkowników, w centralnej części ekranu widoczne są dane poszczególnych użytkowników. Dodanie nowej osoby do listy użytkowników możliwe jest po kliknięciu przycisku Dodaj użytkownika w prawym górnym rogu ekranu.
  1. W sekcji dodawania personelu należy uzupełnić wymagane pola, do których należą: Adres email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Wybierz rolę użytkownika


Polem opcjonalnym jest pole Wybierz personel. Jeżeli w pierwszej kolejności został utworzony personel, można wpisać imię i nazwisko personelu w tym polu. Konto użytkownika zostanie wtedy powiązane z personelem.  1. Aby zatwierdzić dane wystarczy kliknąć w przycisk Zapisz


  1. Na podany adres email nowego użytkownika zostanie wysłana wiadomość z prośbą o ustawienie nowego hasła.


Wybór roli użytkownika


W poniższym poradniku dowiesz się jak przypisać role użytkownikowi oraz jak je edytować.

Rola w systemie stanowi zbiór uprawnień użytkownika do podglądu i/lub edycji różnych funkcjonalności. W systemie można znaleźć listę predefiniowanych ról, jak np. Manager lub Lekarz. 


Lista ról wyświetli się w menu tworzenia użytkownika. Po kliknięciu na rozwijaną listę Wybierz rolę użytkownika. Z listy należy wybrać rolę, którą chcesz nadać użytkownikowi. Po kliknięciu na rolę, poniżej pojawi się menu z wyborem uprawnień w różnych sekcjach. Część z nich będzie automatycznie zaznaczona w zależności od wybranej roli.


Możesz dostosować samodzielnie uprawnienia użytkownika. W tym celu należy kliknąć na wiersz sekcji z uprawnieniami, a następnie kliknąć na uprawnienie, które chcesz nadać lub deaktywować. Po rozwinięciu sekcji pojawią się przypisane uprawnienia („przyciski” w kolorze niebieskim) oraz uprawnienia, które można przypisać („przyciski” bez niebieskiego wypełnienia).  

Aby jednym kliknięciem zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie dostępy w sekcji, należy kliknąć Zaznacz/ odznacz wszystkie dostępy.

Uwaga: Jednemu użytkownikowi można nadać kilka ról wybierając je z listy Wybierz rolę użytkownika
Wybrane przez użytkownika role znajdują się poniżej w zakładkach, kolejno obok siebie. 

Uprawnienia są nadawane osobno dla każdej z ról. Pula uprawnień dla Lekarza będzie inna niż dla Managera. Każdą z nich należy dostosować osobno lub pozostawić domyślne ustawienia.