Tworzenie nowego użytkownika

Zmodyfikowano dnia Fri, 25 Jun 2021 o 09:28 AM

 

Z poniższego poradnika dowiesz się, jak stworzyć nowego użytkownika oraz jak przypisać rolę użytkownikowi.


Aby dodać użytkownika, należy wybrać:

Menu -> Zarządzanie -> Użytkownicy

 

W celu dodania nowego personelu:

Z menu po lewej stronie, wybierz zakładkę Zarządzanie (ikona koła zębatego widoczna w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Ustawienia główne wybierz Użytkownicy.

 

 

 

Po otwarciu Listy użytkowników, w centralnej części ekranu widoczne są dane poszczególnych użytkowników. Dodanie nowej osoby do listy użytkowników możliwe jest po kliknięciu przycisku Dodaj użytkownika w prawym górnym rogu ekranu.

 

 

 

 

W sekcji dodawania personelu należy uzupełnić wymagane pola, do których należą: Adres email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Wybierz rolę użytkownika

 

Polem opcjonalnym jest pole Wybierz personel. Jeżeli w pierwszej kolejności został utworzony personel, można wpisać imię i nazwisko personelu w tym polu. Konto użytkownika zostanie wtedy powiązane z personelem.


 

 

Aby zatwierdzić dane wystarczy kliknąć w przycisk Zapisz

 

Na podany adres email nowego użytkownika zostanie wysłana wiadomość z prośbą o ustawienie nowego hasła.

 


 

 

Wybór roli użytkownika

 

W tej części poradnika, dowiesz się jak przypisać role użytkownikowi oraz jak je edytować.


Lista ról wyświetli się w menu tworzenia użytkownika. Po kliknięciu na rozwijaną listę Wybierz rolę użytkownika. Z listy należy wybrać rolę, którą chcesz nadać użytkownikowi. Po kliknięciu na rolę, poniżej pojawi się menu z wyborem uprawnień w różnych sekcjach. Część z nich będzie automatycznie zaznaczona w zależności od wybranej roli.

 

 

 

 

 

 


 

 

Możesz dostosować samodzielnie uprawnienia użytkownika.


W tym celu należy kliknąć na wiersz sekcji z uprawnieniami, a następnie kliknąć na uprawnienie, które chcesz nadać lub deaktywować. Po rozwinięciu sekcji pojawią się przypisane uprawnienia („przyciski” w kolorze niebieskim) oraz uprawnienia, które można przypisać („przyciski” bez niebieskiego wypełnienia).  

Aby jednym kliknięciem zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie dostępy w sekcji, należy kliknąć Zaznacz/ odznacz wszystkie dostępy.

 

 

 

 

 

Uwaga: Jednemu użytkownikowi można nadać kilka ról wybierając je z listy Wybierz rolę użytkownika.

 

 

 

 

Wybrane przez użytkownika role znajdują się poniżej w zakładkach, kolejno obok siebie.

 

 

Uprawnienia są nadawane osobno dla każdej z ról. Pula uprawnień dla Lekarza będzie inna niż dla Managera. Każdą z nich należy dostosować osobno lub pozostawić domyślne ustawienia.