Tworzenie cenników

Zmodyfikowano dnia Thu, 25 Jun 2020 o 01:18 PM

1. Żeby rozpocząć tworzenie nowego cennika otwórz sekcję Cennik usług dostępną w menu głównym programu.

2. W otwartym właśnie oknie na liście widoczne są wszystkie dodane do systemu cenniki. Żeby dodać nowy kliknij Nowa usługa.3. W otwartym właśnie oknie wpisz nazwę usługi oraz określ w przypadku stałej ceny - cenę dla pacjenta oraz kwotę dla personelu i przychodni (w formie przedziału kwotowego, lub procentowego). Natomiast w przypadku wyboru zakresu cen wpisz minimalną oraz maksymalną cenę usługi, oraz ewentualnie Stawkę VAT. Następnie wybierz, czy cennik ma być ustawiony jako domyślny dla całego personelu oraz czy cennik ma być udostępniony w rejestracji online dla całego personelu. Jeśli dana usługa jest refundowana, zaznacz opcję Refundacja NFZ.


4. Do każdego z cenników można stworzyć Dodatkową kombinację cenową, dzięki której określisz dla jakiego Partnera lub Usługi obowiązuje dana cena oraz ewentualnie wybierzesz specjalistę, którego cennik ma dotyczyć. Lista partnerów może być wprowadzona do systemu po wybraniu sekcji Partnerzy w menu Ustawienia. 
5. Po wybraniu odpowiedniej usługi lub partnera do dodatkowej kombinacji cenowej w przypadku, gdy ma ona dotyczyć również rejestracji online zaznacz odpowiednią opcję przed kliknięciem przycisku Zatwierdź.

6. Pamiętaj, że dla jednego cennika możesz wprowadzić dowolną ilość dodatkowych kombinacji, oraz że w przypadku dodania cennika najniższego (np. dotyczącego konkretnego lekarza) lub średniego poziomu (np. dla danego partnera lub usługi, ale bez podziału na personel medyczny) automatycznie zastępuje on w danym przypadku domyślnie proponowany cennik ogólny dla danej usługi.