Harmonogram pracy- dodawanie grafiku


Z tego poradnika dowiesz się jak zarządzać harmonogramem pracy lekarzy. Możesz tutaj również w łatwy sposób edytować godziny pracy a także ustalić urlop lub dzień wolny placówki.

Aby wejść do modułu zarządzania harmonogramem postępuj według kroków:

Menu->Zarządzanie->Harmonogram pracy


 1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie (ikona koła zębatego widoczną w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Ustawienia główne kliknij Harmonogram pracy z ikoną kalendarza.

 1. Po otwarciu Harmonogramu pracy pokazuje się nam widok aktywnej zakładki Grafik lekarzy sekcją kalendarza po lewej stronie z bieżącą datą oraz sekcją z grafikiem pracy lekarzy (aktywny widok dzienny) zawierającą nazwy gabinetów (możliwość zarządzania gabinetami w sekcji: Zarządzanie->Personalizacja systemu->Gabinety) oraz z godzinami pracy (możliwość ustawienia godzin pracy w sekcji: Zarządzanie->Personalizacja systemu->Godziny pracy).


 1. Przejdź do sekcji z grafikiem. 

W celu wygodnego zarządzania harmonogramem możesz wybrać widok: dzienny, tygodniowy, miesięczny poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę w prawym górnym rogu.


Po kliknięciu w daną zakładkę pojawi się wybrany widok harmonogramu:

-dzień

-tydzień

-miesiąc 1. Kliknij w sekcję z grafikiem w wybranym dniu.
 1. Pojawił się widok Dodawanie terminu. Masz możliwość wybrania gabinetu, wyboru godzin pracy w danym dniu, lekarza, typu i rodzaju wizyty, czasu wizyty, zaznaczenia opcji Rejestracja on-line oraz powtarzania grafiku:

-Co tydzień

-Poniedziałek- Piątek

-Codziennie

-Co dwa tygodnie

-Co miesiąc

-Wybrane dni tygodnia

Po wybraniu każdej z opcji pojawiają się dodatkowe ustawienia.

Gdy chcesz dodać pojedynczy termin- nie wybieraj żadnej opcji w rozwijanej liście powtarzania grafiku. Dodasz grafik tylko w wybranym wcześniej dniu.
 1. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Zapisz.Uwaga! Jeśli nie wypełnisz wymaganych pól pojawi się podpowiedź, które pola wymagają uzupełnienia: 1. Po zapisaniu pojawił się komunikat w prawym górnym rogu oraz aktualny widok grafiku lekarzy.


Uwaga! Możesz łatwo przenosić wybrane grafiki między gabinetami oraz godzinami widocznymi w harmonogramie. Kliknij myszką na grafik, przytrzymaj go i przenieś do wybranego gabinetu lub między wybrane godziny. Pojawia się okno informujące z przyciskami Zmodyfikuj i Anuluj. 
Jeśli chcesz edytować gabinet kliknij Zmodyfikuj. Zostaną wprowadzone zmiany.Harmonogram pracy- edytowanie grafiku


Jeżeli chciałbyś edytować lub usunąć grafik- kliknij w wybrane pole grafiku. Pojawia się okienko z danymi dotyczącymi wybranego grafiku oraz przyciski Usuń i Edytuj.


I. Edycja grafiku: Menu->Zarządzanie-> Harmonogram pracy->wybrany grafik


 1. Wybierz grafik, który chcesz edytować i na niego kliknij. 1. Następnie kliknij w przycisk Edytuj. 1. Pojawia się widok aktywnej zakładki Pojedynczy termin. W tym miejscu możesz edytować harmonogram oraz wprowadzać zmiany związane z gabinetem.


 1. Jeśli chcesz edytować wiele terminów lekarza- kliknij na zakładkę Wiele terminów.

Pojawi się widok aktywnej zakładki Wiele terminów z oknem informacyjnym oraz polami do wypełnienia:

-Wybierz lekarza, dla którego chcesz zmienić terminy wizyt 

-Wybierz zakres czasu, dla którego chcesz edytować terminy wizyt 

-Wybierz odpowiednie wpisy harmonogramu pracy w celu ich wspólnej edycji z ikoną informacyjną

-Wybierz elementy, które chcesz edytować w harmonogramie pracy z ikoną informacyjną


Możesz edytować wiele grafików jednocześnie- masz możliwość wyboru zakres czasu, dla którego chcesz edytować terminy wizyt oraz wybrać odpowiednie wpisy z harmonogramu w celu ich wspólnej edycji.

 1. Gdy edytujesz odpowiednie wpisy kliknij na przycisk Zapisz. Harmonogram zostanie zaktualizowany i pojawi się komunikat w prawym górnym rogu.
Uwaga! Jeśli nie chcesz zapisywać zmian kliknij Anuluj.


II. Usunięcie grafiku: Menu->Zarządzanie->Harmonogram pracy->wybrany grafik


 1. Wybierz grafik, który chcesz usunąć i na niego kliknij.


 1. Następnie kliknij w przycisk Usuń. 1. Pojawia się komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć wybrany harmonogram?”  z przyciskami Usuń i Anuluj.


 1. Kliknij Usuń.


 1. Grafik został usunięty.Harmonogram pracy- Zarządzanie harmonogramem


W tym punkcie dowiesz się jak zarządzać grafikiem, urlopami lub dniami wolnymi placówki.


Aby wejść do modułu zarządzania harmonogramem postępuj według kroków:

I. Grafik lekarzy: Menu->Zarządzanie-> Harmonogram pracy->sekcja Szybkie akcje- Zarządzanie harmonogramem


 1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie (ikona koła zębatego widoczną w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Ustawienia główne kliknij w Harmonogram pracy z ikoną kalendarza.


 1. Po otwarciu Harmonogramu pracy pokazuje się nam widok aktywnej zakładki Grafik lekarzy sekcją kalendarza po lewej stronie z bieżącą datą oraz sekcją z grafikiem pracy lekarzy (aktywny widok dzienny).


 1. Kliknij w sekcji Szybkie akcje w przycisk Zarządzanie harmonogramem. 

 1. Pojawia się widok Zarządzanie harmonogramem pracy. W tej sekcji możesz edytować wiele grafików jednocześnie. Po wybraniu lekarza, dla którego chcesz zmienić terminy wizyt możesz wybrać zakres czasu, dla którego chcesz edytować terminy wizyt oraz wybrać odpowiednie wpisy z harmonogramu.

Poniżej widoczne są elementy które możesz edytować:


Po edycji wybranych pól kliknij ZapiszII. Urlopy: Menu->Zarządzanie Harmonogram pracy->sekcja Szybkie akcje-> Zarządzanie harmonogramem –>Urlopy


 1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie (ikona koła zębatego widoczną w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Ustawienia główne kliknij w Harmonogram pracy z ikoną kalendarza.


 1. Po otwarciu Harmonogramu pracy pokazuje się nam widok aktywnej zakładki Grafik lekarzy.


 1. Kliknij zakładkę Urlopy. Następnie w prawym górnym rogu kliknij Dodaj urlop. 1. W celu dodania urlopu wybierz odpowiedni personel z listy w polu Wybierz personel. 1. Ustal datę początkową i końcową poprzez kliknięcie w pole i wybranie z kalendarza odpowiedniego terminu i godziny.


 1. Możesz dodać w polu Uwagi (opcjonalne) dodatkowe informacje związane z urlopem.


 1. Wprowadzone dane zostaną zatwierdzone po kliknięciu przycisku Zapisz. Pamiętaj, że wprowadzone urlopy będą widoczne w terminarzu.
Uwaga! Możesz edytować lub usuwać dodane urlopy klikając na ikonę ołówka lub kosza 

przy wybranym elemencie.
III. Dni wolne: Menu->Zarządzanie Harmonogram pracy-> sekcja Szybkie akcje- Zarządzanie harmonogramem ->Dni wolne


 1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie (ikona koła zębatego widoczną w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Ustawienia główne kliknij w Harmonogram pracy z ikoną kalendarza.

 1. Po otwarciu Harmonogramu pracy pokazuje się nam widok aktywnej zakładki Grafik lekarzy.


 1. Kliknij zakładkę Dni wolne. Następnie w prawym górnym rogu Dodaj dzień wolny.
 1. Kliknij w pole Wybierz dzień i wybierz odpowiednią datę w kalendarzu.


 1. Możesz dodać w polu Uwagi (opcjonalne) dodatkowe informacje.


 1. Wprowadzone dane są zatwierdzone po kliknięciu przycisku Zapisz. Pamiętaj, że wprowadzone dni wolne będą widoczne w terminarzu.

Uwaga! Możesz usuwać dodane dni wolne klikając na ikonę kosza przy wybranym elemencie.