Telemedycyna


Z tego poradnika dowiesz się jak uruchomić opcję Telemedycyny. 

Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Integracje -> Telemedycyna 


Przesuń suwak modułu telemedycyny na status "włączony"


Uzupełnij pole z własną domeną wizyt on-line jeśli taką posiadasz, jeśli nie pole pozostaw puste.

Jeśli chcesz aby spotkanie było zabezpieczone PINem, zmień pozycje suwaka z wyszarzonego na niebieski.


Możesz także spersonalizować spotkanie dodając logo, kolor tła czy tekstu.


.