Wprowadzanie ustawień głównych


W tym miejscu uzupełnisz takie pola jak Nazwa przedmiotu, NIP, Adres, Numer telefonu. Jeżeli placówka ma podpisany kontrakt z NFZ niezbędne będzie wybranie Oddziału NFZ oraz wpisanie poprawnych danych w polach Numer księgi rejestrowej i Kod resortowy V. W ustawieniach głównych znajduje się opcja zmiany języka oraz możliwość umieszczenia Logo przychodni. 


1. W panelu głównym wejdź w zakładkę Zarządzanie, a następnie w Ustawienia główne2. Wyszukaj na dysku komputera logo, które chcesz wgrać w ustawieniach. Plik możesz wybrać bezpośrednio z folderu lub przeciągnąć w niebieskie pole. (jak już będzie możliwość pokazania naszego logo to można dodać zrzut z możliwością edycji logo w momencie jego dodania)3. Wybierz wersję językową oprogramowania. 


4. Uzupełnij dane adresowe oraz informacje w rubryce Dane dodatkowe