A2 - Perspektywa lekarza - ustawienia eWUŚ

Zmodyfikowano dnia czw, 25 Sty o 12:50 PO POŁUDNIU


Jeżeli lekarz, zaczyna pracę w przychodni, i jest potrzeba aby były sprawdzane statusy ubezpieczonych pacjentów dla wizytach lekarza. W tym celu lekarz potrzebuje wprowadzić w ustawieniach swojego konta użytkownika w Aurero - ustawienia ewuś.  Dane do autoryzacji, login i hasło, lekarz ma możliwość pozyskać: 

Po zalogowaniu się do portalu SNRL (Systemu Numerowanych Recept Lekarskich), w zakładce administrator – upoważnienia eWUŚ – wnioski, należy dodać wniosek Lekarza. http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/ewus-elektroniczna-weryfikacja-uprawnien-swiadczeniobiorcow/


jeśli lekarz dostanie dostęp do systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców)  https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/ wtedy w Aurero jest możliwe wprowadzenie ustawień eWuś dla danego lekarza.

Jeżeli lekarz jest w przychodni - manager placówki może ustawić dane do autoryzacji eWUŚ. Jednak w tym przypadku lekarz również ma możliwość sam skonfigurować ustawienia eWUŚ. Wtedy dane wprowadzone przez lekarza mają wyższy priorytet i jego wizyty są sprawdzane jego eWUSiem. 
Przypadek: przychodnia ma kontrakt z NFZ na poradnie neurologiczną ale już na kardiologiczną nie. Zgodnie z prawem pacjent neurologiczny powinien być sprawdzony ewusiem przychodni, a pacjent kardiologiczny ewusiem lekarza.  


W celu wprowdzenia ustawień eWuś po zalogowaniu się na konto przypisane do lekarza, należy wybrać przycisk z inicjałami, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu i kliknij zakładkę Ustawienia konta. Następnie przejdź do trzeciej sekcji Ustawienia eWUŚ - następnie należy wprowadzić dane do autoryzacji eWuś - Zapisz  


Przycisk w prawym górnym rogu -> Ustawienia konta -> Ustawienia eWUŚ  

W tym oknie zaznacz Oddział NFZ z dostępnej listy. W zależności od oddziału pojawią się dodatkowe pola (Typ konta oraz Kod personelu). Wprowadź dane do logowania w systemie eWUŚ (login i hasło), wybierz status aktywności i zapisz ustawienia konta. Od tej pory system będzie automatycznie sprawdzać ubezpieczenie pacjentów posiadających numer PESEL i oddział NFZ.