A2 - Perspektywa lekarza - ustawienia eWUŚ

Zmodyfikowano dnia Thu, 25 Jan 2024 o 12:50 PM


Jeżeli lekarz, zaczyna pracę w przychodni, i jest potrzeba aby były sprawdzane statusy ubezpieczonych pacjentów dla wizytach lekarza. W tym celu lekarz potrzebuje wprowadzić w ustawieniach swojego konta użytkownika w Aurero - ustawienia ewuś.  Dane do autoryzacji, login i hasło, lekarz ma możliwość pozyskać: 

Po zalogowaniu się do portalu SNRL (Systemu Numerowanych Recept Lekarskich), w zakładce administrator – upoważnienia eWUŚ – wnioski, należy dodać wniosek Lekarza. http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/ewus-elektroniczna-weryfikacja-uprawnien-swiadczeniobiorcow/


jeśli lekarz dostanie dostęp do systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców)  https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/ wtedy w Aurero jest możliwe wprowadzenie ustawień eWuś dla danego lekarza.

Jeżeli lekarz jest w przychodni - manager placówki może ustawić dane do autoryzacji eWUŚ. Jednak w tym przypadku lekarz również ma możliwość sam skonfigurować ustawienia eWUŚ. Wtedy dane wprowadzone przez lekarza mają wyższy priorytet i jego wizyty są sprawdzane jego eWUSiem. 
Przypadek: przychodnia ma kontrakt z NFZ na poradnie neurologiczną ale już na kardiologiczną nie. Zgodnie z prawem pacjent neurologiczny powinien być sprawdzony ewusiem przychodni, a pacjent kardiologiczny ewusiem lekarza.  


W celu wprowdzenia ustawień eWuś po zalogowaniu się na konto przypisane do lekarza, należy wybrać przycisk z inicjałami, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu i kliknij zakładkę Ustawienia konta. Następnie przejdź do trzeciej sekcji Ustawienia eWUŚ - następnie należy wprowadzić dane do autoryzacji eWuś - Zapisz  


Przycisk w prawym górnym rogu -> Ustawienia konta -> Ustawienia eWUŚ  

W tym oknie zaznacz Oddział NFZ z dostępnej listy. W zależności od oddziału pojawią się dodatkowe pola (Typ konta oraz Kod personelu). Wprowadź dane do logowania w systemie eWUŚ (login i hasło), wybierz status aktywności i zapisz ustawienia konta. Od tej pory system będzie automatycznie sprawdzać ubezpieczenie pacjentów posiadających numer PESEL i oddział NFZ.

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł