Gabinet - Szybki start

Zmodyfikowano dnia Wed, 31 Aug 2022 o 08:16 PM

Zgodna z instrukcjami konfiguracja początkowych ustawień pozwoli Ci wykorzystać w pełni funkcjonalności systemu w Twojej codziennej pracy.

Jest to niezbędny krok , umożliwiający rozpoczęcie zadowalającej pracy z systemem.
Poniżej podpowiadamy, które początkowe ustawienia są kluczowe dla sprawnie działającego systemu oraz instruujemy, w jaki sposób należy je skonfigurować. Wszystko po to, aby maksymalnie ułatwić Twoją pracę.

1. Skonfiguruj Ustawienia główne

W menu bocznym wejdź w zakładkę Ustawienia, a następnie Ustawienia gabinetu.
Na ekranie zobaczysz widok ustawień, a wśród nich: Ustawienia konta, Ustawienia gabinetu, Ustawienia rejestracji online, Ustawienia eWUŚ, Znanylekarz, Platforma P1 (erecepty), Tablety oraz Własne formularze. Poniżej opisaliśmy szczegółowo poszczególne ustawienia.2. Uzupełnij Ustawienia konta

W zakładce Ustawienia konta wpisz niezbędne dane w poszczególnych polach: imię, nazwisko, specjalizację, izbę lekarską, telefon kontaktowy, adres e-mail, tytuł zawodowy, numer PWZ oraz zaznacz, czy chcesz drukować nagłówek recept. Na koniec, jeśli chcesz wystawiać e-recepty - Załaduj plik certyfikatu ePodpisu, klikając w odpowiedni przycisk oraz użyj przycisku Zatwierdź do zapisania wprowadzonych danych.

WAŻŃE: Lekarz powinien wygenerować certyfikat zus z hasłem, które ma więcej niż 4 znaki i hasłem, które nie ma znaków specjalnych - znak specjalny, który może posiadać hasło do certyfikatu zus to wykrzyknik tj. !   Hasło, które posiada inne znaki specjalne zapisuje się niepoprawnie w systemie.3. Ustawienia gabinetu – dane podstawowe

W zakładce ustawień Dane podstawowe podaj nazwę gabinetu oraz określ, czy chcesz automatycznie przypisywać usługi do przyszłych wizyt dla pacjentów, którzy korzystają z serii takich samych usług. W tym miejscu możesz również włączyć możliwość prowadzenia telekonsultacji w Twoim gabinecie. Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień kliknij Zatwierdź celem zapisania ich w systemie.


4. Ustaw dostępne płatności i dane do faktur VAT

W tym widoku możesz określić sposoby płatności za wizytę, jakie obsługuje Twój gabinet. Zaznacz więc, czy jest możliwość płatności przelewem i kartą, a także czy Twój gabinet wystawia faktury VAT. W formularzu po prawej stronie wprowadź dane niezbędne do wystawiania faktur oraz wybierz typ numerowania i jego format. Na koniec Zatwierdź wprowadzone zmiany.


5. Określ świadczone usługi

W zakładce Usługi zdefiniuj usługi świadczone w Twoim gabinecie. Po najechaniu kursorem na wybraną przez Ciebie usługę, możesz ją edytować lub usunąć. Aby edytować, wybierz ikonkę ołówka – będziesz mógł wówczas zmienić nazwę usługi. Aby usunąć usługę z listy – wybierz ikonkę x.


6. Dodaj nową usługę

Aby dodać nową usługę, kliknij na przycisk Nowa usługa. Pojawi się okno z polem, w którym możesz wpisać nazwę dodawanej usługi. Na koniec kliknij na przycisk Zapisz, aby nowa usługa pojawiła się na liście.7. Uzupełnij ustawienia rejestracji online
Jeśli chcesz, żeby pacjenci mogli zapisywać się na wizyty za pomocą dedykowanej platformy Lekarz.Center oraz prowadzić za jej pomocą telekonsultacje uzupełnij wymagane dane kontaktowe w tej zakładce. W polu subdomena wpisz unikalną nazwę, która stanowić będzie początek Twojego adresu na platformie (nie rozdzielaj jej kropkami). Jeśli chcesz dodaj adres swojej strony internetowej w polu Link do przycisku, w tym przypadku uzupełnij również widoczny na nim tekst w polu Tekst na przycisku. Możesz również włączyć powiadomienia o umówionych oraz odwołanych wizytach. Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk Aktywuj zapisy on-line a następnie Zatwierdź zmianę ustawień.
8. Uzupełnij ustawienia eWUŚ
Wprowadź dane do logowania w systemie eWUŚ (hasło i login) oraz nazwę właściwego Oddziału NFZ. Jeśli dla Twojego oddziału konieczne jest wprowadzenie Kodu Świadczeniodawcy uzupełnij go również w odpowiednim polu, a następnie kliknij Zatwierdź. Pole Typ konta pozostaw puste.


9. Zintegruj swój system z platformą ZnanyLekarz (opcjonalne)

Żeby zintegrować swój system z platformą ZnanyLekarz skontaktuj się z usługodawcą oraz uzyskaj swój Numer klienta oraz Token konieczny do integracji platformy z Twoim systemem. Po jego uzyskaniu uzupełnij odpowiednie pola po lewej stronie, następnie w polu domena wpisz: znanylekarz.pl oraz ustaw Stan integracji jako włączony. Następnie Zatwierdź wprowadzone ustawienia. 

10. Skonfiguruj połączenie z systemem erecept - wpisz dane konieczne do integracji z Platformą P1

Jeśli chcesz wystawiać e-recepty wpisz konieczne dane w zakładce Platforma P1 (erecepty). W polu Identyfikator P1 wpisz swój numer OID. Następnie wpisz odpowiednie hasła  po czym załaduj do systemu certyfikaty TLS i WSS uzyskane z platformy RPWDL. Instrukcję, jak wygenerować certyfikat znajdziesz w naszej Bazie wiedzy w zakładce Integracje.11. Skonfiguruj tablet oraz własne formularze (opcjonalne)

Jeśli chcesz zintegrować tablet oraz własne formularze dostępne dla pacjentów i pracowników kliknij w odpowiednie zakładki w sekcji ustawień. Jak poprawnie dokonać integracji oraz stworzyć pierwsze formularze dowiesz się z poradników zamieszczonych w naszej Bazie wiedzy.

12. Ustaw grafik pracy

W menu głównym wybierz Ustawienia, a następnie Grafik pracy. Na ekranie zobaczysz grafik w postaci kalendarza.13. Dodaj termin w grafiku pracy

Aby dodać nowy termin w grafiku, kliknij w konkretny dzień na kalendarzu. Określ czas pracy od-do, czas wizyty w minutach. Jeśli chcesz udostępnić pacjentom rejestrację online, zaznacz to pole. Pamiętaj, jeśli chcesz prowadzić telekonsultacje, oznacz również grafik jako dostępny dla wybranej formy wizyty.
Zaznacz pole Powtarzaj, jeśli chcesz powtarzać taki grafik pracy przez określony czas. Wybierz z rozwijanej listy przez jaki okres czasu chcesz powtarzać grafik: co tydzień, poniedziałek-piątek, codziennie, co 2 tygodnie, co miesiąc lub w wybrane dni tygodnia. Określ następnie datę początkową, od której grafik ma być powtarzany, a także określ koniec powtarzania za pomocą ilości wystąpień lub określając datę końcową dla tego grafiku. Na koniec Zapisz zmiany za pomocą zielonego przycisku.14. Otwórz cennik usług

W menu głównym wybierz Ustawienia, a następnie Cennik usług.


15. Dodaj cennik

Aby dodać nowy cennik usług kliknij przycisk Dodaj cennik widoczny w lewym górnym rogu strony. Następnie zaznacz wszystkie usługi w tej samej cenie, wpisz cenę w puste pole Cena i wybierz zielony przycisk Dodaj.16. Dodaj cennik usług niestandardowych

Jeśli chcesz prowadzić telekonsultacje ustaw również cennik dla tego typu usług. Możesz to zrobić w sekcji Cennik usług niestandardowych znajdującej się w zakładce Ustawienia w menu Zarządzanie.

Następnie dodaj Dodatkową kombinację cenową po kliknięciu przycisku Nowa usługa. Jeśli chcesz prowadzić telekonsultacje utwórz właściwe kombinacje do każdej z nich i udostępnij cennik w rejestracji online.17. Wejdź w ustawienia EDM

W menu głównym wybierz Ustawienia, a następnie EDM. Na ekranie zobaczysz formularz do uzupełnienia danych elektronicznej pieczątki oraz pole tekstowe, w którym ustawisz nagłówek dokumentów18. Skonfiguruj ustawienia EDM

Uzupełnij dane dla pieczątki elektronicznej. W tym celu wpisz w pola formularza takie dane jak: nazwa gabinetu, NIP, Regon, telefon, adres oraz wybierz z rozwijanej listy oddział NFZ. Poniżej ustaw nagłówek dokumentów. Na koniec nie zapomnij o zapisaniu wprowadzonych danych. Zrobisz to klikając niebieski przycisk Zatwierdź na samym dole sekcji.19. Wejdź w ustawienia recept

W menu głównym wybierz Ustawienia, a następnie Recepty. Na ekranie zobaczysz listę Twoich recept według zakresów.20. Dodaj nową pulę recept

Po wybraniu przycisku Nowa pula recept na ekranie pojawi się okno, w którym uzupełnisz wszystkie dane dotyczące nowej puli recept. Masz do wyboru jedną z trzech opcji: możesz wpisać początek i koniec zakresu, wkleić kod xml lub wgrać cały plik xml, pobrany z Twojego konta na portalu świadczeniodawcy. Na koniec kliknij zielony przycisk Dodaj.Dalsze kroki nie są obowiązkowe, ale znacznie ułatwią i przyspieszą Twoją pracę


21. Ustaw powiadomienia SMS dla pacjentów

W zakładce ustawień Powiadomienia możesz ustawić powiadomienia SMS dla Twoich pacjentów. W tym celu zaznacz opcję TAK dla przycisku po lewej stronie. Po prawej stronie ustaw nagłówek wiadomości SMS, treść oraz podpis, personalizując jednocześnie Twoje wiadomości do pacjentów. Na koniec Zatwierdź wprowadzone dane.22. Ustaw swoje własne szablony wizyt i badań

Gotowe szablony wizyt znacząco przyspieszą Twoją pracę. Zamiast przepisywać po raz kolejny te same informacje, możesz stworzyć wygodny szablon, z którego będziesz mógł skorzystać podczas wizyty. Aby dodać Twoje własne szablony wizyt lub badań wejdź w Ustawienia w panelu bocznym, a następnie wybierz zakładkę Szablony wizyt.23. Dodaj szablon wizyty

Aby dodać nowy szablon wizyty, wybierz przycisk Szablon wizyty, a następnie wpisz w formularzu po prawej stronie wszystkie niezbędne informacje. Na koniec kliknij zielony przycisk Zapisz.


24. Dodaj szablon badania

Aby dodać nowy szablon badania, wybierz przycisk Szablon badania, a następnie wprowadź nazwę szablonu i opis. Na koniec kliknij zielony przycisk Zapisz.


Skonfigurowałeś wszystkie najważniejsze ustawienia. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z Twojego nowego oprogramowania, wykorzystując wszystkie jego możliwości.