Ten artykuł omówi temat raportu zbiorczego dotyczącego wysyłanych z systemu wiadomości SMS.


Raporty - Komunikacja SMS 


Menu -> Raporty -> Logi -> Komunikacja SMS 


  1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Raporty, a następnie w sekcji Logi kliknij Komunikacja SMS.  2. W nowym oknie załaduje się Lista wiadomości. Zawiera ona takie rubryki jak: imię i nazwisko pacjenta, treść wiadomościdatę wysłaniastatus oraz ilość wiadomości. Przy pomocy wyszukiwarki możesz szybko i sprawnie znaleźć informacje. Obok lupy znajduje się ikona filtrów. 
  3. Jeżeli potrzebujesz pliku z zestawieniem wysłanych wiadomości, wystarczy, że skorzystasz z opcji Wygeneruj raport  4. Po prawej stronie ekranu pojawi się nowe okno, w którym należy określić zakres informacji oraz format generowanego pliku (CSV, PDF, XLSX). Następnie kliknij Generuj raport  5. Oprogramowanie przygotuje plik, który będzie gotowy do pobrania z poziomu zakładki Raporty -> Zamówione raporty