Raporty - Dłużnicy

Zmodyfikowano dnia Thu, 02 Dec 2021 o 12:18 PM

Raport dłużników zawiera wszystkie wizyty, które się już odbyły i zostały zakończone w systemie ale nie posiadają jeszcze rozliczenia. 


Raporty - Dłużnicy 


Menu -> Raporty -> Statystyka -> Dłużnicy 


  1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Raporty, a następnie w sekcji Statystyka kliknij Dłużnicy.  2. W nowym widoku załaduje się Lista długówIkona lupy służy do wyszukiwania informacji na liście. Obok niej znajduje się ikona filtrów  3. W celu wyfiltrowania danych widocznych na liście, kliknij ikonę filtrów. Następnie wybierz filtry, z których chcesz skorzystać i potwierdź wybierając przycisk Zastosuj  4. Oprogramowanie umożliwia stworzenie raportu, który pobierzesz na dysk lub wydrukujesz bezpośrednio z Aurero. Skorzystaj z opcji Wygeneruj raport.  5. W prawej części ekranu pojawi się nowe okno, w którym należy wskazać zakres danych widocznych w raporcie. Następnie określ Format generowanego pliku (CSV, PDF, XLSX) i kliknij przycisk Generuj raport  6. Aurero zakomunikuje, że pomyślnie przekazano raport do generowania  7. Ponownie przejdź do widoku głównego zakładki Raporty. W szybkich akcja znajdują się Zamówione raporty  8. Najedź kursorem myszy na konkretny raport z Listy zamówionych raportów. Sprawdź jego status. Jeżeli posiada on status Do pobrania, kliknij symbol oka - otworzy się tryb podglądu.   9. W trybie podglądu możesz wydrukować raport lub pobrać plik na dysk.