Jak skonfigurować i wystawić e-receptę?

Zmodyfikowano dnia Wed, 19 Jan 2022 o 08:16 AM

Aby możliwe było rozpoczęcie wystawiania e-recept w systemie obsługującym Elektroniczną Dokumentację Medyczną, niezbędne jest spełnienie kilku warunków:

  • Lekarz musi posiadać certyfikat ZUS pobrany po założeniu konta na platformie PUE: https://www.zus.pl/pue.
  • konieczny jest również dostęp do księgi rejestrowej, token (identyfikator), hasło oraz certyfikaty z RPWDL (Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą). Można je uzyskać po podłączeniu podmiotu leczniczego do platformy e-Zdrowie – P1: https://rpwdl.csioz.gov.pl.. Gdy lekarz przyjmuje jako indywidualna praktyka i ma założony w Aurero prywatny gabinet - wtedy używamy tutaj certyfikatów lekarza. Gdy lekarz przyjmuje pod szyldem jakiejś placówki - wtedy w Aurero muszą być wgrane certyfikaty RPWDL tej placówki.
  • Jak pozyskać konieczne certyfikaty z RPWDL dowiesz się z poradnika zawartego w naszej bazie wiedzy: Integracja z platformą P1: Jak uzyskać dostęp do P1 oraz księgi rejestrowej z RPWDL?


Wystawianie e-recept w programie jest niezwykle proste. Aby przygotować system, wystarczy uzyskać dostęp do księgi rejestrowej i uzupełnić niezbędne dane w elektronicznej pieczątce, następnie zintegrować system z platformą P1 oraz z poziomu konta lekarza dodać plik z certyfikatem ePodpisu.

Opisaliśmy poniżej szczegółowo kroki niezbędne do przejścia, aby lekarz mógł wystawiać e-recepty.


1. Wejdź w zakładkę Integracje
W menu głównym na pasku po lewej stronie wybierz zakładkę „Ustawienia”, a następnie „Integracje”.2. Włącz integrację z platformą P1
Po wybraniu zakładki „Integracje” zobaczysz wszystkie dostępne integracje. Wybierz integrację z platformą P1 i kliknij przycisk „Ustawienia”.


3. Skonfiguruj ustawienia platformy P1

Aby zintegrować system z platformą P1, wprowadź w puste pole Identyfikator nadany przez P1 oraz hasło, które otrzymałeś w mailu po rejestracji do RPWDL. Następnie wgraj pliki certyfikatów: plik certyfikatu TLS oraz certyfikatu WSS. Po wykonaniu powyższych czynności, kliknij przycisk „Zapisz”.


4. Wejdź w ustawienia EDM

W menu głównym wybierz zakładkę „Ustawienia”, a następnie „EDM”. Zobaczysz formularz konfiguracji elektronicznej pieczątki.


5. Wprowadź niezbędne dane do elektronicznej pieczątki

Uzupełnij następujące informacje w polach formularza dla elektronicznej pieczątki: 14-cyfrowy Regon, kod resortowy V oraz numer księgi rejestrowej. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk „Zatwierdź” na samym dole, aby zapisać wprowadzone dane. Pamiętaj - w polu Numer księgi rejestrowej należy wpisać wyłącznie 12 cyfr - bez kodu województwa najczęściej znajdującego się po myślniku (np. 0000000xxxxx zamiast 0000000xxxxx - L64)


6. Wejdź w ustawienia konta lekarza

W menu głównym wybierz zakładkę „Ustawienia”, a następnie „Ustawienia konta”. Zobaczysz zestaw ustawień konta lekarza.


7. Wgraj plik certyfikatu ePodpisu

W widoku ustawień konta lekarza, wybierz niebieski przycisk „Załaduj plik certyfikatu ePodpisu” oraz wprowadź hasło w polu poniżej. Gdy to zrobisz – „Zatwierdź”, aby zapisać wprowadzone zmiany.


8. Otwórz terminarz wizyt i rozpocznij wizytę

W menu głównym wybierz zakładkę „Terminarz”, a następnie wybierz jedną z umówionych wizyt z listy, klikając na nią lewym przyciskiem myszy. Rozwiniesz wówczas widok dostępnych działań – wybierz zielony przycisk „Rozpocznij wizytę”.


9. Wystaw receptę elektroniczną

W widoku EDM wybierz „Recepty”, a następnie w widoku wystawiania recepty wprowadź niezbędne informacje: zaznacz rodzaj recepty, wprowadź nazwy leków, które znajdą się na recepcie, wprowadź uprawnienia pacjenta. Teraz oprócz funkcji wydruku jednej lub wielu recept, masz możliwość wystawić e-receptę. Zrobisz to za pomocą przycisku „Wygeneruj e-receptę”.


To już wszystkie kroki do wystawienia pierwszej e-recepty. Kroki 1-7 potrzeba wykonać tylko jeden raz, aby móc szybko i sprawnie wystawiać e-recepty. Przekonaj się, jakie to proste.
Wystarczy integracja z platformą P1, dostęp do księgi rejestrowej i wgranie podpisu elektronicznego, aby podczas wizyty bezproblemowo wystawić e-receptę.