Pierwsze kroki w systemie - Instrukcja dla lekarzy

Zmodyfikowano dnia Thu, 09 Apr 2020 o 10:32 AM

Serdecznie witamy! Dzięki niniejszej instrukcji w łatwy sposób skonfigurują Państwo konto lekarza w systemie oraz przeprowadzą pierwszą wizytę.

I. Konfiguracja konta lekarza

Krok 1. Zaloguj się do systemu

Za pomocą otrzymanego w wiadomości email linka utwórz hasło do Twojego konta w systemie. Następnie zaloguj się podając adres email oraz ustalone przed chwilą hasło.Krok 2. Wprowadź podstawowe dane

W menu wybierz opcję Ustawienia, znajdującą się w sekcji zarządzanie, a następnie Ustawienia gabinetuKrok 3. Wgraj podpis elektroniczny

Następnie należy wprowadzić dane, a także wgrać plik certyfikatu ePodpisu z dysku komputera i zatwierdzić

II. Rozpoczęcie wizyty

1. Rozpocznij wizytę niezarejestrowanego pacjenta

Najszybszym sposobem rozpoczęcia wizyty niezarejestrowanego pacjenta jest kliknięcie w przycisk Szybka wizyta znajdujący się w centralnej części panelu głównego.


Następnie należy uzupełnić podstawowe dane pacjenta oraz kliknąć przycisk Rozpocznij wizytę.


2. Rozpocznij wizytę zarejestrowanego pacjenta

Najszybszym sposobem rozpoczęcia wizyty zarejestrowanego pacjenta jest kliknięcie w jego imię i nazwisko znajdujące się w prawym górnym rogu panelu głównego widocznego po zalogowaniu się do systemu.

III. Przeprowadzenie wizyty

Na ekranie komputera jest teraz widoczna karta pacjenta z informacjami o pacjencie i odbytych wizytach, oraz karta aktualnej wizyty, w której należy wprowadzić wszelkie informacje zebrane w wywiadzie.

Uzupełnij kartę wizyty

Podczas wizyty w polach formularza należy wprowadzić informacje dotyczące aktualnej wizyty: wywiad, badania przedmiotowe, zalecenia, rozpoznanie, procedury.


Wystaw receptę

Podczas wizyty w polach formularza należy wprowadzić informacje dotyczące aktualnej wizyty. Następnie, aby wystawić receptę należy w panelu aktualnej wizyty wybrać przycisk Recepty.


Wystawianie recepty należy rozpocząć od wyszukania leków, które mają znaleźć się na recepcie. Po wprowadzeniu pierwszych liter nazwy leku w polu wyszukiwarki pokaże się pod nią lista leków, których nazwy rozpoczynają się w ten sposób oraz lista dostępnych opakowań. Jeśli aktualna wizyta dotyczy pacjenta, który już odbywał wizyty w przychodni, warto skorzystać z opcji obok wyszukiwarki (zaznaczonych na zdjęciu kolorem czerwonym). Kolejno: ostatnio przepisywane, przyjmowane na stałe, najczęściej przepisywane.


Po wybraniu leków, które znajdą się na receptach, należy wprowadzić pozostałe informacje dla potrzeb realizacji recepty, takie jak: uprawnienia, data realizacji, czy dodatkowe informacje. Następnie należy wybrać przycisk Wygeneruj receptę.


Wystaw skierowanie

Aby wystawienie skierowania było możliwe, w karcie wizyty należy uzupełnić dane w zakładce Rozpoznanie. Następnie, w celu wystawienia skierowania, należy w polu Aktualna wizyta wybrać przycisk Skierowanie.W kolejnym kroku należy wybrać rodzaj badania, na które wystawione zostanie skierowanie.


Zleć dodatkowe badania

Aby zlecić dodatkowe badania, należy w panelu Aktualna wizyta wybrać zakładkę Badania dodatkowe.


W widoku badań dodatkowych istnieje możliwość wybrania opcji Nowe badanie lub Badanie z szablonu (jeśli szablon został wcześniej utworzony). Jeśli nie ma jeszcze dostępnych szablonów, należy wybrać Nowe badanie, a następnie po uzupełnieniu informacji o badaniu można w kolejnym kroku zapisać badanie jako szablon na przyszłość.


Podsumowanie informacji o pacjencie

W prawym górnym rogu znaleźć można ogólne informacje o pacjencie:
Podsumowanie, Badania dodatkowe pacjenta oraz Dokumenty, skompletowane w programie na podstawie wszystkich wizyt pacjenta w przychodni.
Można podejrzeć wszystkie informacje o pacjencie i jego wizytach w przychodni, wybierając Podsumowanie spośród opcji w prawym górnym rogu panelu. Elementy podsumowania można dowolnie modyfikować i ustawić je zgodnie z własnymi preferencjami za pomocą przycisku po lewej stronie (zaznaczono na zdjęciu kolorem czerwonym).


Repozytorium badań pacjenta

Można również uzyskać dostęp do badań pacjenta, które zostały zlecone przez wszystkich lekarzy w przychodni. W tym celu należy wybrać zakładkę Badania dodatkowe. Po wybraniu tej opcji uzyskujemy podgląd badań laboratoryjnych i obrazowych.


Zakończ wizytę

Po uzupełnieniu wszystkich informacji o wizycie, wystawieniu recept, skierowań i zleceniu dodatkowych badań, należy zakończyć wizytę. W tym celu należy w panelu Aktualna wizyta wybrać czerwony przycisk Zakończ wizytę.