Jak skonfigurować kontrakt i wysyłanie sprawozdań do NFZ

Zmodyfikowano dnia Wed, 08 Apr 2020 o 02:51 PM

Rozliczenia z NFZ to codzienność każdej placówki medycznej. Istnieją na rynku mało zaawansowane programy mające usprawnić takie rozliczenia, natomiast nie zapewniają one zautomatyzowanych, bezpiecznych i rzetelnych rozliczeń i nie odciążają tym samym personelu tak, jak robi to nasza aplikacja.


W celu rozpoczęcia konfiguracji modułu rozliczeń należy z menu Zarządzanie wybrać sekcję Organizacja NFZ. a następnie kliknąć w Ustawienia.
Następnie po otwarciu okna NFZ – Ustawienia należy wprowadzić do systemu plik umowy w formacie umx otrzymany od NFZ. Można to zrobić po kliknięciu w przycisk Nowa umowa. Po wykonaniu tej czynności podstawowe informacje dotyczące wczytanej umowy są widoczne w tabeli, szczegółowe informacje natomiast dostępne są po kliknięciu w przycisk Detale widoczny po kliknięciu w linijkę zawierającą dane umowy.


Po poprawnym wczytaniu umowy do sekcji Komórki organizacyjne zostają automatycznie dodane przypisane do niej odpowiednie komórki. Natomiast w szczegółowych informacjach dotyczących komórki organizacyjnej należy przypisać do niej właściwych lekarzy – jest to możliwe po kliknięciu przycisku Lekarze. Po kliknięciu odpowiednich przycisków można również sprawdzić przypisane do niej Produkty oraz Plan. Komórki prywatne mogą być dodane po kliknięciu przycisku Nowa komórka.


Można również zautomatyzować proces wysyłania komunikatu LIOCZ. W tym celu wystarczy zaznaczyć Tak przy danej komórce organizacyjnej w kolumnie Wysyłka LIOCZ. Po dokonaniu tej czynności oprogramowanie będzie wysyłać komunikat automatycznie – codziennie o godzinie 6:00.W zakładce Pule recept po kliknięciu przycisku Nowa pula można dodać odpowiednie pule przypisanym do nich lekarzom – w tym celu wystarczy podać pierwszy oraz ostatni numer recepty z puli, lub dodać odpowiedni kod lub plik XML. Wzór wydruku recepty może być personalizowany przez użytkownika po kliknięciu przycisku Konfigurator recept


W ostatniej z sekcji dostępnych w zakładce Ustawienia w menu Organizacja NFZ czyli Komunikacja XML należy uzupełnić informacje konieczne do prawidłowego ustalenia komunikacji z serwerami NFZ – można je uzyskać po zgłoszeniu wniosku o nową instalację do Narodowego Funduszu Zdrowia.