Jak wystawiać receptę?

Zmodyfikowano dnia Tue, 15 Jun 2021 o 03:26 PM

Jednym z podstawowych narzędzi w pracy lekarza jest recepta. Niniejszy poradnik wyjaśni jak wystawiać ją w naszym systemie. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz prawidłowo skonfigurowany system e-recept. Informacje o tym, jak tego dokonać znajdziesz w poradniku: Jak skonfigurować i wystawić e-receptę?


Ustawienia EDM


Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić tzw. elektroniczną pieczątkę zawierającą nasza dane. W tym celu w menu z lewej strony znajdź sekcję Zarządzanie, następnie Ustawienia, potem EDM:

A następnie uzupełnij poszczególne pola:


Poniżej znajduje się sekcja Nagłówek dokumentów, w której ustawić trzeba nagłówki na wszystkich dokumentach drukowanych w systemie. Następnie klikamy przycisk Zatwierdź:
Widok wizyty 


Po zapisaniu zmian przechodzimy do wizyty (więcej informacji na temat umówienia wizyty znajdziesz w poradniku Instrukcja dla lekarzy, w części "Rozpoczynanie wizyt"). Z lewej strony znajdziesz garść informacji o pacjencie, bieżącej wizycie oraz możliwość przejścia do różnych jej części. Kliknij w Recepty:


Ujrzymy następujące okno:


Z prawej strony wyszukiwarki znajdują się trzy przyciski. Każdy z nich po kliknięciu pokaże nam listę, kolejno:
Pierwszy przycisk- ostatnio przepisywane leki- pokaże leki, które przepisywaliśmy temu pacjentowi na wcześniejszych wizytach
Drugi przycisk- leki stałe- otworzy listę medykamentów, które pacjent ma wpisane jako przyjmowane stale
Trzeci przycisk- najczęściej przepisywane leki- wyświetli listę produktów, które przepisujemy najczęściej.
Kliknięcie na którąkolwiek pozycję z którejś listy doda ją do recepty w takiej formie w jakiej była wystawiana wcześniej.

W celu wprowadzenia leku który chcemy wystawić klikamy w pole "Wyszukaj lek" i zaczynamy wpisywać nazwę. Zaczną pokazywać się propozycje - tym dokładniejsze im więcej znaków z nazwy wpiszemy. Kolejne wiersze będą nam sygnalizować osobne pozycje (różniące się np. ilością substancji czynnej), kolejne kolumny- różne wielkości opakowań.


Kliknięcie w pole dotyczące wybranej wielkości opakowania spowoduje, że zostanie ono dodane na recepcie z odpłatnością 100%. Niezależnie od wyboru okno edycji pozycji będzie wyglądało bardzo podobnie. W menu tuż nad pierwszym lekiem danej recepty znajdziemy uprawnienia, datę ważności od dnia (w przypadku e-recepty: do dnia) bądź uwagi dla apteki.Kolejne numery oznaczają:

1. Zamienniki- poinformują nas o zamiennikach danego leku (jeśli są dostępne, jeśli nie- po kliknięcie pokaże komunikat "Brak danych")
2. Dodanie leku jako przyjmowany na stałe przez pacjenta
3. Zwinięcie części edycji danej recepty
4. Usunięcie lub dodanie opakowania (odjęcie opakowania przy wpisanym 1 opak. nie przyniesie efektu)
5. Usunięcie leku z recepty
6. Zmiana formy lub opakowania
7. Zmiana odpłatności. Jeśli lek posiada możliwość refundacji- dostępny będzie przycisk pokazujący jej warunki

8. Zmiana opisu dawkowania na schematyczne (poszczególne części wybierane z list) lub słowne (np. "2 mg 2 razy dziennie po posiłkach")
9. Wybór dawkowania leku
10. Wybór rodzaju dawkowania (tabl./mg/ml itd.)
11. Wybór częstotliwości brania leku (codziennie, co drugi dzień, co tydzień itd.)
12. Miejsce podania leku (doustnie, domięśniowo itd.)
13. Wybór edytowanej recepty (możemy tworzyć więcej niż jedną naraz)
14. Nowa recepta- utworzymy kolejny dokument, pojawi nam się kolejny numer w części z pkt 13
15. Wydruk papierowej recepty
16. Wydruk wszystkich edytowanych recept naraz
17. Drukowanie bez numeru (tylko jeżeli wszystkie leki mają odpłatność 100%- będzie zaznaczone automatycznie)
18. Wygenerowanie e-recepty


Powtórz procedurę dodawania leku, jeśli chcesz wystawić więcej niż jeden produkt w ramach danej recepty/pakietu e-recept. Na koniec kliknij przycisk "Wygeneruj e-receptę" (numer 18 na powyższej grafice).


Lek recepturowy


System pozwala również na wystawianie recept na leki recepturowe. W tym celu należy w wyszukiwarkę wprowadzić jakiś tekst (np. nazwę pierwszego składnika lub frazę - lek recepturowy), a następnie kliknąć w przycisk "Dodaj lek recepturowy":


W nowym oknie wprowadź nazwę, pełny skład leku, odpłatność oraz (ewentualnie) zapisz lek jako szablon. Pole Dodatkowe parametry leku jest opcjonalne więc możesz dodać lek recepturowy bez wprowadzania informacji w tych rubrykach. W celu dodania oznaczenia RPW na recepcie należy zaznaczyć opcję Oznacz lek flagą RPW.

 


Zapisanie danych spowoduje, że lek trafi na receptę:
Wczytać szablon możemy wchodząc w dodawanie leku recepturowego, a następnie klikając pozycję "Wybierz szablon"- spowoduje to, że nazwa, skład i odpłatność zostaną wczytane z danych z którymi zapisaliśmy ten szablon:

Dalej receptę na lek recepturowy (papierową lub elektroniczną) generujemy w ten sam sposób co receptę na leki gotowe.