W dobie cyfryzacji usług medycznych niezbędne jest umożliwienie pacjentom dostępu do korzystania z e-zwolnień. W naszym systemie lekarz wystawia e-zwolnienie w szybki i prosty sposób, bezpośrednio z karty przeprowadzanej wizyty. Poniżej opisujemy krok po kroku, jak wystawić e-zwolnienie podczas wizyty pacjenta.


W celu uruchomienia możliwości wystawiania eZwolnień upewnij się, że uzupełniłeś w systemie informacje dotyczące Elektronicznej Pieczątki (w sekcji Ustawienia / EDM) oraz wprowadziłeś do systemu plik ePodpisu (sekcja Ustawienia / Ustawienia konta).


1. Wystawienie eZwolnienia w naszym systemie jest możliwe po uzupełnieniu odpowiedniego rozpoznania w karcie wizyty. Następnie należy wybrać opcję eZwolnienia z sekcji Aktualna wizyta.


2. Po otwarciu okna eZwolnień, w centrum ekranu znajdują się kolejne sekcje, w których poszczególne dane uzupełniane są automatycznie w przypadku pól nieaktywnych (pola "wyszarzone"), pola aktywne (z białym tłem) muszą być wypełnione przez lekarza.


3. W sekcji niezdolność do pracy lekarz uzupełnia odpowiednie pola - Niezdolność do pracy od, Niezdolność do pracy do,  Wskazania lekarskie, Kod(y), Rozpoznanie (pobrane z karty wizyty) oraz ewentualnie informacje dotyczące Hospitalizacji i informacji dotyczących osoby będącej pod opiekąW sekcji Płatnik oraz Pracodawca należy wybrać odpowiednie wartości z listy.


4. Po poprawnym uzupełnieniu powyższych danych kliknij przycisk Generuj e-zwolnienie w celu wysłania go do systemu centralnego. Lista zwolnień pacjenta widoczna jest w sekcji poniżej wspomnianego przycisku.