Pacjenci

Zmodyfikowano dnia Thu, 27 Apr 2023 o 03:27 PM

Ważne: Nie wolno zmienić pacjenta na innego pacjenta na umówionej wizycie (w zakładce Terminarz / edycja pacjenta). W takim przypadku, należy umówić od nowa wizytę. Dane wprowadzonego już do systemu pacjenta należy edytować wchodząc w zakładkę Pacjenci


Menu -> Pacjenci 


W celu otwarcia listy pacjentów należy wejść do sekcji Pacjenci znajdującej się po lewej stronie ekranu. Po jej otwarciu dane poszczególnych osób widoczne są w jego centralnej części. W celu dodania pacjenta do bazy należy kliknąć przycisk Dodaj pacjenta, natomiast w celu edycji danych pacjenta widocznego na liście należy kliknąć przycisk z symbolem ołówka znajdujący się na końcu aktywnego wiersza. Kliknięcie w numer telefonu pacjenta lub jego adres email umożliwia nawiązanie kontaktu z pacjentem (wysłanie SMS, emaila lub połączenie telefoniczne).Po wykonaniu jednej z powyższych czynności otwiera się sekcja zawierająca dane pacjenta (w przypadku edycji), lub miejsce na ich uzupełnienie (w przypadku nowych pacjentów). Oprócz danych podstawowych takich jak dane osobowe i teleadresowe w kolejnych sekcjach uzupełnić można również Dokumenty NFZ (informacje o legitymacji emeryta-rencisty, karcie DILO lub EKUZ). W zakładce Informacje dodatkowe można przypisać pacjentowi indywidualny Kod rabatowy, Uwagi oraz sprawdzić przypisany Numer kartoteki. 


ZMIANA NUMERU PESEL

Ważne: wprowadzony niepoprawnie numer pesel można zmienić wylogowując się (jak zaloguje nasz automatycznie) i zalogowaniu na api.aurero.com   w Pacjenci -> edycja pacjenta (nie można na app.aurero.com - pesel tu jest wyszarzony)


DODAWANIE PACJENTA (app.aurero.com)

Po wybraniu Dodaj pacjenta (jak na pierwszym zrzucie ekranu), wprowadzone informacje należy potwierdzić klikając przycisk Zapisz.

Po kliknięciu w ikonę + przy nazwisku pacjenta, pod aktywnym wierszem pojawiają się przyciski, dzięki którym można wykonać dodatkowe akcje.Kartoteka Pacjenta - zawiera w sobie Dane pacjenta, zakładkę Wizyty, oraz zakładkę Dokumentacja medyczna. 


Poniżej znajdują się przyciski szybkich akcji : Umów wizytę, Drukuj plan wizyty, Drukuj historię choroby, Drukuj kopertęDokumenty - Menu edycji oraz dodawania dokumentu wyglądają identycznie. Dodanie dokumentu możliwe jest po przeciągnięciu odpowiedniego dokumentu do sekcji Twój plik lub po wyborze odpowiedniego pliku z komputera oraz wprowadzeniu jego nazwy i ewentualnie dodatkowych uwag.  Możesz także powiązać dokument z konkretną wizytą lub badaniem klinicznym.


Dokument zostaje dodany do repozytorium pacjenta po kliknięciu przycisku Zapisz.
Upoważnienia - Po kliknięciu otwiera Listę osób upoważnionych do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta i wglądu w jego dokumentację wraz z możliwością edycji. 


Przycisk Dodaj osobę upoważnioną umożliwia dodanie kolejnych upoważnień do konta pacjenta.

Dodaj dostęp online - przycisk umożliwia sprawdzenie, czy z kontem pacjenta połączone jest konto użytkownika platformy Lekarz.Center. Po kliknięciu przycisku Dodaj dostęp online i wpisaniu adresu email oraz imienia i nazwiska możliwe jest utworzenie konta na platformie dla wskazanego pacjenta.Tagowanie pacjentów


Dzięki tej funkcji oznaczysz pacjentów zgodnie z wcześniej ustaloną definicją danego taga.


Aby włączyć możliwość “tagowania” pacjentów należy :


Menu Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Użytkownicy zmienić odpowiednio uprawnienia.

W edycji wybranego użytkownika wybieramy odpowiednią rolę i z listy uprawnień w katalogu Pacjenci zaznaczamy nowe uprawnienie:


Tagi pacjenta- podgląd

Tagi pacjenta - zarządzanie


zapisujemy zmiany.


Aby ustawić tagi dla organizacji (musimy mieć włączone uprawnienie Tagi pacjenta- zarządzanie), a następnie:


w Menu Zarządzanie -> Personalizacja systemu pojawi się aktywna zakładka Tagi pacjentówWyświetli się lista dostępnych tagów, jeśli chcesz dodać nowy tag skorzystaj z przycisku Dodaj tag w prawym górnym rogu ekranu.
Jeśli dodając lub edytując pacjenta w Informacjach dodatkowych dodasz tagi przypiszą się one do karty pacjenta :

Tagi automatycznie dodadzą się w trakcie tworzenia wizyty*:A następnie będą widoczne z poziomu Terminarza: Możesz także filtrować Terminarz pod kątem otagowanych pacjentów: 
UWAGA: 


Usunięcie taga z listy tagów spowoduje usunięcie powiązań z pacjentami, którzy mieli przypisany ten tag


Ustawienie taga jako ”nieaktywny” nie usuwa powiązań, ale blokuje możliwość dodania taga po raz kolejny np. dla nowo dodawanego pacjenta


* Proszę pamiętać, aby przy rezerwacji wizyty - dodawaniu nowego pacjenta przy użyciu opcji Dodaj pacjenta koniecznie podawać najpierw nazwisko, potem imię tj Kowalski Jan (a nie Jan Kowalski).


Zmiana statusu wizyty powinna być możliwa po wyedytowaniu danych pacjenta (nawet jeśli nie mają Państwo tam nic do wpisania - jeśli jest to nowy pacjent) - po wykonaniu edycji pacjenta i zapisaniu (zatwierdzeniu) w ten sposób pacjenta


Dodanego raz pacjenta nie można usunąć. Mogą Państwo w razie potrzeby zmienić w systemie imię i nazwisko pacjenta na np Pacjent Anulowany2


Jak wyedytować lub usunąć numer pesel pacjenta?


Obecnie jest taka możliwość na stronie api.aurero.com

Po otworzeniu strony api.aurero.com  proszę rozwinąć listę oddziałów na górze, wylogować się i zalogować ponownie

Proszę otworzyć stronę api.aurero.com w nowej zakładce - proszę wejść w zakładkę pacjenci

Po wejściu w zakładkę pacjenci, wyszukaniu pacjenta, jest możliwość edycji pacjenta - zmiany numeru pesel lub usunięcia numeru pesel - w drugim wypadku trzeba dodać inną metodę weryfikacji np paszport lub dowód osobisty (podany numer dowodu lub paszportu - system pozwala na podanie fikcyjnego numer paszportu lub dowodu)


Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł