Menu -> Pacjenci 


W celu otwarcia listy pacjentów należy wejść do sekcji Pacjenci znajdującej się po lewej stronie ekranu. Po jej otwarciu dane poszczególnych osób widoczne są w jego centralnej części. W celu dodania pacjenta do bazy należy kliknąć przycisk Dodaj pacjenta, natomiast w celu edycji danych pacjenta widocznego na liście należy kliknąć przycisk z symbolem ołówka znajdujący się na końcu aktywnego wiersza. Kliknięcie w numer telefonu pacjenta lub jego adres email umożliwia nawiązanie kontaktu z pacjentem (wysłanie SMS, emaila lub połączenie telefoniczne).Po wykonaniu jednej z powyższych czynności otwiera się sekcja zawierająca dane pacjenta (w przypadku edycji), lub miejsce na ich uzupełnienie (w przypadku nowych pacjentów). Oprócz danych podstawowych takich jak dane osobowe i teleadresowe w kolejnych sekcjach uzupełnić można również Dokumenty NFZ (informacje o legitymacji emeryta-rencisty, karcie DILO lub EKUZ). W zakładce Informacje dodatkowe można przypisać pacjentowi indywidualny Kod rabatowy, Uwagi oraz sprawdzić przypisany Numer kartoteki. 

Wprowadzone informacje należy potwierdzić klikając przycisk Zapisz.

Po kliknięciu w ikonę + przy nazwisku pacjenta, pod aktywnym wierszem pojawiają się przyciski, dzięki którym można wykonać dodatkowe akcje.Kartoteka Pacjenta - zawiera w sobie Dane pacjenta, zakładkę Wizyty, oraz zakładkę Dokumentacja medyczna. 


Poniżej znajdują się przyciski szybkich akcji : Umów wizytę, Drukuj plan wizyty, Drukuj historię choroby, Drukuj kopertęDokumenty - Menu edycji oraz dodawania dokumentu wyglądają identycznie. Dodanie dokumentu możliwe jest po przeciągnięciu odpowiedniego dokumentu do sekcji Twój plik lub po wyborze odpowiedniego pliku z komputera oraz wprowadzeniu jego nazwy i ewentualnie dodatkowych uwag.  Możesz także powiązać dokument z konkretną wizytą lub badaniem klinicznym.


Dokument zostaje dodany do repozytorium pacjenta po kliknięciu przycisku Zapisz.
Upoważnienia - Po kliknięciu otwiera Listę osób upoważnionych do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta i wglądu w jego dokumentację wraz z możliwością edycji. 


Przycisk Dodaj osobę upoważnioną umożliwia dodanie kolejnych upoważnień do konta pacjenta.

Dodaj dostęp online - przycisk umożliwia sprawdzenie, czy z kontem pacjenta połączone jest konto użytkownika platformy Lekarz.Center. Po kliknięciu przycisku Dodaj dostęp online i wpisaniu adresu email oraz imienia i nazwiska możliwe jest utworzenie konta na platformie dla wskazanego pacjenta.Tagowanie pacjentów


Dzięki tej funkcji oznaczysz pacjentów zgodnie z wcześniej ustaloną definicją danego taga.


Aby włączyć możliwość “tagowania” pacjentów należy :


Menu Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Użytkownicy zmienić odpowiednio uprawnienia.

W edycji wybranego użytkownika wybieramy odpowiednią rolę i z listy uprawnień w katalogu Pacjenci zaznaczamy nowe uprawnienie:


Tagi pacjenta- podgląd

Tagi pacjenta - zarządzanie


zapisujemy zmiany.


Aby ustawić tagi dla organizacji (musimy mieć włączone uprawnienie Tagi pacjenta- zarządzanie), a następnie:


w Menu Zarządzanie -> Personalizacja systemu pojawi się aktywna zakładka Tagi pacjentówWyświetli się lista dostępnych tagów, jeśli chcesz dodać nowy tag skorzystaj z przycisku Dodaj tag w prawym górnym rogu ekranu.
Jeśli dodając lub edytując pacjenta w Informacjach dodatkowych dodasz tagi przypiszą się one do karty pacjenta :

Tagi automatycznie dodadzą się w trakcie tworzenia wizyty:A następnie będą widoczne z poziomu Terminarza: Możesz także filtrować Terminarz pod kątem otagowanych pacjentów: 
UWAGA: 


Usunięcie taga z listy tagów spowoduje usunięcie powiązań z pacjentami, którzy mieli przypisany ten tag


Ustawienie taga jako ”nieaktywny” nie usuwa powiązań, ale blokuje możliwość dodania taga po raz kolejny np. dla nowo dodawanego pacjenta