Uprawnienia dla roli

Zmodyfikowano dnia Tue, 27 Feb 2024 o 11:38 AM

Zrozumienie zakresu kompetencji i odpowiedzialności każdej roli jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania placówki. Przemyślany podział uprawnień nie tylko przyspiesza i upraszcza działania, ale także zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad danymi. W tym poradniku poznasz zestawienie funkcji, które odpowiadają najczęstszym potrzebom użytkowników wraz z podziałem na role.


Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • Czym są uprawnienia Aurero,
  • Czym jest rola w systemie Aurero,
  • Gdzie znajdziesz uprawnienia Aurero,
  • Jak nadać lub zmienić uprawnienia roli,
  • Jaki zmienić uprawnienia użytkownikowi w Aurero,
  • Jakie uprawnienia powinny zostać nadane Managerowi,
  • Jakie uprawnienia powinny zostać nadane Lekarzowi,
  • Jakie uprawnienia powinny zostać nadane Rejestracji medycznej,


CZYM SĄ UPRAWNIENIA AURERO

Uprawnienia Aurero to zasady, które decydują o tym, do jakich funkcji w systemie ma dostęp każdy z użytkowników. Nasz system umożliwia dokładne dopasowanie uprawnień do roli, którą pełni dany użytkownik - od managera, przez rejestrację medyczną, aż po specjalistów medycznych. Główna idea opiera się na prostym, ale skutecznym przyporządkowaniu uprawnień do konkretnej roli lub bezpośrednio do konkretnego użytkownika. Aurero daje także możliwość dodania własnego, unikalnego poziomu uprawnień. Ponadto, system jest na tyle elastyczny, że bez problemu pozwala na edycję uprawnień – zarówno ich modyfikację, jak i całkowite usunięcie, jeśli zachodzi taka potrzeba.


CZYM JEST ROLA W SYSTEMIE AURERO

Rolą nazywamy uprawnienie dla grupy użytkowników. Ma ona na celu zunifikowanie uprawnień do poszczególnych obszarów systemu. Pozwala to na szybkie i precyzyjne zarządzanie uprawnieniami dla większej liczby użytkowników systemu w tym samym czasie. 


GDZIE ZNAJDZIESZ UPRAWNIENIA AURERO

Aby otworzyć panel uprawnień należy w pierwszej kolejności kliknąć ,,Zarządzanie" a następnie kliknąć ,,Poziomy uprawnień".JAK NADAĆ LUB ZMIENIĆ UPRAWNIENIA DLA ROLI

Po wejściu do ,,Poziomy uprawnień" zobaczysz bieżącą listę uprawnień w Twojej placówce.Aby nadać nowy poziom uprawnień należy kliknąć ,,Dodaj poziom uprawnień". W celu dodania poziomu należy wypełnić pola tekstowe zgodnie z podpowiedziami. Każdy poziom uprawnień powinien mieć unikalną nazwę oraz wybrane przynajmniej jedno uprawnienie. Dodatkowo można ustawić opis uprawnienia w celu podania jego dokładnego działania lub celu.Aby edytować już utworzony poziom należy kliknąć ikonę trzech kropek zlokalizowaną po prawej stronie, a następnie wybrać ikonę ołówka (edytuj).Aby zaaplikować zmiany w roli dla jej bieżących użytkowników, należy przed zapisem zmian wybrać opcję ,,Zastosuj zmiany dla wszystkich użytkowników tej roli". W ten sposób nie tylko nowi użytkownicy, ale wszyscy będą mieli ten sam zestaw uprawnień.JAK ZMIENIĆ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKOWI

Żeby zmienić uprawnienia należy wejść w ,,Zarządzanie" a następnie ,,Użytkownicy".Po wejściu do zakładki ,,Użytkownicy" zobaczymy pełną listę użytkowników w placówce. Aby zmienić lub edytować uprawnienia danemu użytkownikowi, należy kliknąć w jego nazwę lub w ikonę ołówka znajdującą się po prawej stronie.Z poziomu edycji użytkownika otrzymujemy dostęp do kwestionariusza wybranego przez nas użytkownika. Możemy tu edytować, dodać czy usunąć role lub uprawnienia nadane w obrębie roli.*Pamiętaj, że zmieniając role w obrębie jednego użytkownika pozostanie ona taka sama do momentu zmiany uprawnień dla całej roli. Przykładowo: Jeśli użytkownikowi pełniącemu rolę ,,rejestracja medyczna" nadamy dodatkowe uprawnienie np. wgląd do stanu kasowego, a następnie zmienimy uprawnienia dla roli ,,rejestracja medyczna" z zaznaczeniem opcji ,,zastosuj te zmiany dla wszystkich użytkowników tej roli" sprawimy, że unikatowo nadane użytkownikowi uprawnienie zostanie nadpisane i przestanie funkcjonować.


LISTA SUGEROWANYCH UPRAWNIEŃ W ZALEŻNOŚCI OD ROLI

Jedną z wielu zalet systemu Aurero jest możliwość elastycznego podziału i przypisania uprawnień systemowych do ról przypisanych użytkownikom systemu. Dzięki temu, każdy z pracowników placówki ma dostęp wyłącznie do informacji, które są mu potrzebne do realizacji powierzonych zadań. Pozwala to na pełną kontrolę nad przepływem informacji, a także zwiększa bezpieczeństwo i efektywność pracy. Poniżej znajdują się tabele zawierające wszystkie możliwe ustawienia z podziałem na moduły. 


Oznaczone znakiem ,,✓" pola to ustawienia sugerowane przez Team Aurero.


KALENDARZ
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Dni wolne

Edycja harmonogramu


Terminarz
Urlopy
Harmonogram
Możliwość modyfikacji wizyty o flagę - wizyta przeprowadzona poza systemem
Tworzenie szybkich wizytPERSONEL
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Cennik usług

Cennik usług - edycja


ListaOGÓLNE
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Dostęp do ankiet

EDM


Edycja dokumentów członków zespołu
Eksport danych
Możliwość przeglądania rozpoznań
Możliwość zarządzania rozpoznaniami
Możliwość zarządzania szablonami dokumentów
Możliwość zarządzania wartościami słownikowymi
Partnerzy
Podgląd dokumentów członków zespołu
Rabaty
Ustawienia ogólne
Użytkownicy
Użytkownik widzi ograniczenie systemu jako partner


Zarządzanie ankietami

Zarządzanie formularzami
Zarządzanie szablonami lekarzy
Zarządzanie szablonami SMSPACJENCI
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Dokumenty - podgląd

Dokumenty - zarządzanie


Kartoteka pacjenta - podgląd
Lista
Łączenie danych pacjentów
Możliwość połączenia pacjentów
Pomiary pacjenta - dostęp
Pomiary pacjenta - zarządzanie

Tagi pacjentów - podgląd
Tagi pacjentów - zarządzanieLABORATORIUM
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Edycja badań

Lista badań


Zlecenia laboratoryjne - dostęp
Zlecenia laboratoryjne - wysyłka
Zlecenia laboratoryjne - zarządzanie
Zlecenie badań


USŁUGI PUBLICZNE
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Dostęp do deklaracji POZ


Dostęp do kolejek oczekujących


Dostęp do leczenia szpitalnego


Dostęp do procedur AOS


Dostęp do procedur POZ


Dostęp do procedur rehabilitacyjnych


Dostęp do procedur stomatologicznych


Dostęp do rozliczeń NFZ


Dostęp do zarządzania komórkami organizacyjnymi
Dostęp do zarządzania komunikacją XML


Dostęp do zarządzania pulami recept

Dostęp do zarządzania umowami NFZ


Edycja i dodawanie rachunków NFZ


eWUŚ - archiwum
eWUŚ - ustawienia

Komórki organizacyjne - dostęp
Usługi publiczne (e-Usługi) - dostęp
Usługi publiczne (e-Usługi) - zarządzanie
Usługi publiczne (EWUŚ) - dostęp
Usługi publiczne (EWUŚ) - zarządzanie


LEKARZ
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Moje finanse - dostęp


Możliwość generowania e-Dokumentów


Możliwość wygenerowania e-ZLA (Elektroniczne zwolnienia lekarskie)

Terminarz

Ustawienia konta


BADANIA KLINICZNE*
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Badane produkty pacjenta - podgląd


Badane produkty pacjenta - zarządzanie

Dodawanie badań klinicznych
Dodawanie pacjentów do badań klinicznych
Dostęp do badań klinicznych
Dostęp do finansów prospektywicznych

Dostęp do list pre-screeningowych
Dostęp do Query
Dostęp do rozliczeń finansowych
Dostęp do ustawień badań klinicznych
Dostęp do ustawień procedur badań klinicznych
Dostęp do ustawień źródeł rekrutacji dla badań klinicznych
Dostęp do wyposażenia ośrodka
Edycja badań klinicznych
Edycja szablonów badań klinicznych
Koordynator ośrodka
Możliwość korzystania z leków towarzyszących
Możliwość przeglądania zdarzeń niepożądanych
Możliwość umawiania wizyt monitorujących
Możliwość zarządzania dokumentami badań klinicznych
Możliwość zarządzania lekami towarzyszącymi 
Możliwość zarządzania tagami badań klinicznych
Możliwość zarządzania wyposażeniem ośrodka
Możliwość zarządzania zdarzeniami niepożądanymi
Możliwość zarządzania zgłoszeniami pre-screeningowymi
Możliwość zaznaczenia/odznaczenia kamieni milowych
Podgląd dokumentów badań klinicznych
Podgląd pacjentów w badaniu klinicznym
Podgląd protokołu badania
Raporty statystyczne
Umawianie wizyt na badania kliniczne
Ustawienia ośrodka - konfiguracja badań klinicznych


Ustawienia rozliczeń badań klinicznych

Zarządzanie zespołem badawczym
Zarządzanie dokumentami pacjenta 
Zarządzanie protokołem badania

* Pola uzupełniamy zgodnie z tabelą jedynie w przypadku, gdy Placówka planuje korzystać z badań klinicznych. W przeciwnym razie sugerujemy pozostawienie pól pustych.


DOKUMENTACJA MEDYCZNA
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Archiwum EDM

Dokumenty EDM - podgląd

Dokumenty EDM - zarządzanie
Dostęp do EDM
Edycja i usuwanie wszystkich wizyt
Formularz wizyty (EDM) - kopiowanie formularzy procedur
Możliwość wejścia do EDM wizyty
Podgląd pełnej dokumentacji pacjenta
Przeglądanie szablonów wizyt
Recepty - dostęp
Recepty - zarządzanie
Zarządzanie szablonami wizyt


MAGAZYN
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Magazyn - zarządzanie zasobami magazynu

Możliwość aktualizacji cen podczas dostawy


Raport ze stanu magazynu
Zarządzanie słownikami magazynowymi


PARTNERZY
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Zarządzanie zasobami partnera


ROLE
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Kreator pulpitu głównego

Możliwość zarządzania rolamiRAPORT
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Możliwość generowania raportu dziennego z wizyt

Możliwość generowania raportu statystyki badań


Możliwość generowania raportu statystyki ośrodków
Możliwość generowania raportu zwrotu kosztu podróży
Raport dłużników
Raport faktur
Raport paragonów
Raport partnerów
Raport podsumowania finansowego
Raport statystyki wizyt
Raport zaleceń
Raport zdarzeń medycznych


MODUŁ FINANSOWY
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Możliwość fakturowania

Możliwość generowania raportu należności z procedur dodatkowych


Możliwość generowania raportu prognozy finansowej badania
Możliwość generowania raportu przychodów z ośrodka
Możliwość generowania raportu przychodów z całego badania
Możliwość generowania raportu rozliczeń międzyspółkowych
Możliwość generowania raportu rozliczeń własnych
Możliwość generowania raportu wizyt niezafakturowanych
Możliwość generowania rozliczeń zespołu badawczego
Możliwość odczytu cenników
Możliwość odczytu cenników przychodów dodatkowych
Możliwość odczytu dodatkowych procedur
Możliwość odczytu kosztów pacjenta
Możliwość odczytu limitów kosztów pacjenta
Możliwość odczytu listy badań jednostki
Możliwość odczytu opłat dodatkowych
Możliwość odczytu przychodów i kosztów całkowitych
Możliwość rejestracji dodatkowych procedur
Możliwość rejestracji kosztów pacjenta
Możliwość rejestracji opłat dodatkowych
Możliwość zapisu cenników
Możliwość zapisu limitów kosztów pacjenta


CRM
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Szablony SMS - podgląd

Szablony SMS - zarządzanieORGANIZACJA NFZ
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Możliwość zarządzania konfiguracją integracji NFZ

Oświadczenie o ubezpieczeniuFINANSE KOMERCYJNE
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Rozliczenie wizyt - podgląd

Rozliczenie wizyt - zarządzanie


Rozliczenie wizyt - zarządzanie bez ograniczenia czasowego
Stan kasowy - podgląd
Stan kasowy - zarządzanie
Ustawienia finansowe - zarządzanie 


INTEGRACJE
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Możliwość przeglądania kiosków

Możliwość zarządzania kioskami


Ustawienia integracji - podgląd

Ustawienia integracji - zarządzanie

Zarządzanie integracjami


PORTAL PACJENTA
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Ustawienia główne - zarządzanie

Ustawienia główne - zarządzanie zaawansowane


Ustawienia oddziału - zarządzanie

Ustawienia personelu - zarządzanie

Ustawienia specjalizacji - zarządzanie


RAPORTY ZBIORCZE
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Aktywność użytkowników

Wysyłka SMSWIZYTY
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Wizyty (użytkownik) - zarządzanie 


Wizyty (zespół) - zarządzanieNFZ
Uprawnienie
LekarzManagerRejestracja medyczna
Możliwość przeglądania sprawozdań ŚWIAD

Możliwość przeglądania umów NFZ


Możliwość zarządzania sprawozdaniami ŚWIAD

Możliwość zarządzania umowami NFZ