A2 - Scalanie pacjentów

Zmodyfikowano dnia Tue, 21 May 2024 o 03:43 PM

Poniższa instrukcja opisuje w jaki sposób scalić pacjentów w systemie, jeśli są utworzone w systemie konta dla tego samego pacjenta.


Aby scalić pacjentów, trzeba zalogować się do app.aurero.com

Po otworzeniu zakładki https://app.aurero.com/management/patient-merge  (w tym celu należy wejść w Zarządzanie -> w zakładkę Scal pacjentów). 


Uzupełniamy pola pamiętając o tym, by wskazać:

- jako Pacjent 1: W pierwszym polu proszę podać pacjenta prawidłowego, który ma pozostać w systemie

- jako Pacjent 2: W drugim polu proszę podać pacjenta błędnego, który ma zostać usunięty po scaleniu pacjentów.


Szczególnie istotne jest wskazanie właściwego pacjenta w pierwszym polu- będzie on zawierał wszystkie wizyty i dane medyczne z obu pacjentów oraz swoje dane osobowe (czyli jeśli jedna z kart zawiera błąd np. w nazwisku czy numerze PESEL- musimy go wskazać jako Pacjenta 2, zaś pacjenta z prawidłowymi danymi jako Pacjenta 1).

Jeśli obie karty są wskazane jak trzeba- klikamy przycisk Scal pacjentów. Po wykonaniu tej operacji pozostanie jedna karta z danymi pacjenta drugiego oraz sumą danych medycznych (lista wizyt itd.) z obu połączonych różnych kont pacjentów.