Dodawanie pacjenta do badania klinicznego

Zmodyfikowano dnia Mon, 28 Jun 2021 o 10:08 PM


W celu dodania pacjenta do wybranego badania klinicznego upewnij się, że pacjent został dodany do głównej bazy pacjentów.

Kliknij w Dodawanie pacjenta do listy pacjentów, aby dowiedzieć się jak dodać pacjenta do głównej bazy.


Ścieżka dodawania pacjenta do badania klinicznego:


Menu -> Badania kliniczne -> wybrane badanie -> ikona pulpitu badania

 

Z menu po lewej stronie wybierz Badania kliniczne (ikona z pigułkami) widoczną w lewym menu systemu). Po kliknięciu otwiera nam się lista badań klinicznych.


Znajdź na liście wybrane badanie i najedź na nie wskaźnikiem myszy.

Po najechaniu na wiersz z badaniem podświetla się on na niebiesko, a z prawej strony pokazują się ikony pulpitu badania oraz ikona informacyjna.


Kliknij w ikonę pulpitu badania.

 

Następnie przejdź na dół pulpitu badania do domyślnie zaznaczonej sekcji ‘Pacjenci’ zawierającą listę pacjentów. 


 

Kliknij znajdujący się w prawym górnym rogu listy przycisk Dodaj pacjenta.

Widoczny jest formularz dodawania pacjenta do badania klinicznego zawierający pola:
 

-Pacjent, w którym możesz odnaleźć dodanego w krokach poprzednich pacjenta lub innych pacjentów dodanych do listy pacjentów (Menu -> Pacjenci) poprzez wpisanie imienia i nazwiska w pole wyszukiwania. Po wpisaniu tekstu pojawia się podpowiedź, którą możesz wybrać, 

 

-Numer randomizacyjny i Numer screeningowy pacjenta - pola nieobowiązkowe/opcjonalne, 

 

-Lekarz prowadzący po kliknięciu pojawia się lista lekarzy z badania klinicznego. Możesz wpisać i następnie wybrać pozycję poprzez kliknięcie w wybraną podpowiedź,

 

-Status możesz wybrać jedną z dostępnych opcji z listy rozwijanej (Run-in, Screening, Screen-failure, Drop-out, Early termination, Completed), 

 

-Data pierwszej wizyty po kliknięciu w pole pojawia się kalendarz, w którym możesz zaznaczyć datę pierwszej wizyty pacjenta. 

 

Masz również możliwość dodania pacjenta do ramienia w badaniu poprzez zaznaczenie „checkboxa” Chcę przypisać pacjenta do ramienia w wybranym badaniu. Pojawia się sekcja:

Przypisz pacjenta do „ramienia” badania z wyszukiwarką oraz polem Startowa ścieżka badania. Po wpisaniu nazwy ramienia w wyszukiwarce pojawia się podpowiedź. Możesz ją wybrać poprzez kliknięcie w wybraną pozycję.  W polu Wybrane ramię badania pojawia się wtedy informacja o wybranym ramieniu.


 

Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe wystarczy kliknąć Zapisz. Na liście pacjentów w badaniu klinicznym pojawia się nowy pacjent. Jeśli chcesz wyjść bez zapisywania danych kliknij Anuluj

Uwaga! Przed dodaniem pacjenta należy upewnić się czy protokół badania został zdefiniowany- zakładka Protokół w pulpicie badania


Po zapisie pojawia się komunikat informacyjny w prawym górnym rogu.


 

Pamiętaj, że po zapisaniu pacjenta w każdej chwili możesz go edytować. Wystarczy odnaleźć go na liście pacjentów, najechać na wiersz, a następnie kliknąć na ikonę ołówka z prawej strony wiersza Menu -> Badania kliniczne -> wybrane badanie -> ikona pulpitu -> przejście do sekcji z pacjentami na dole strony -> najechanie na wybranego pacjenta -> ikona ołówka.


Po edytowaniu danych należy kliknąć Zapisz lub Anuluj.


Gdy zmiany zostaną zaakceptowane, po kliknięciu Zapisz pojawia się komunikat w prawym górnym rogu.