Powiadomienia SMS i szablony SMS - jak ustawić

Zmodyfikowano dnia Sun, 14 Apr 2024 o 08:30 PM

Z poniższego poradnika dowiesz się, jak tworzyć oraz edytować szablony wiadomości SMS oraz w jaki sposób sprawnie zarządzać powiadomieniami SMS do pacjentów. 

Ważne: Jak jest więcej niż 160 znaków w treści sms, dalsza część sms  jest wysyłana w kolejnym sms.


Aby aktywować pole z nagłówkiem sms należy uzupełnić i przesłać nam oświadczenie Aurero oświadczenie SMS - plik w załączeniu (należy wypełnić pola nazwa firmy, nazwa nagłówka i podpisać oświadczenie). Ze względu na ograniczenie technologiczne na ilość znaków nazwa nagówka może mieć maksymalnie 11 znaków, nie więcej

Nazwa nagłówka może mieć wyłącznie nie więcej niz 11 znaków (łącznie ze spacjami, znakami specjalnymi) Nie jest możliwe ustawienie w systemie dłuższej niż 11 znaków nazwy dla nagłówka sms. 


ZAANGAŻOWANIE PACJENTÓW - SZABLONY SMS 


Menu -> Zarządzanie -> Zaangażowanie pacjentów -> Szablony SMS 

Wybierz z Menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie (ikonę koła zębatego widoczną w lewym dolnym rogu), a następnie w sekcji Zaangażowanie pacjenta, kliknij Powiadomienia SMS.
 
 

W tym widoku przejdź do zakładki Szablony wiadomości. Z tego miejsca możesz dodać nowy szablon SMS oraz edytować istniejące już szablony (w tym celu najedź kursorem myszy na wybrany wiersz z listy, a następnie kliknij w ikonę ołówka). 
 
 

Lista domyślnie wyświetla aktywne szablony. Możesz również wyfiltrować widok po nieaktywnych. Status zmieniamy klikając w aktualnie ustawiony (pojawi się możliwość wyboru Aktywny lub Nieaktywny).  
 
 

Po naciśnięciu Dodaj szablon SMS ukaże się widok, w którym stworzysz szablon. Nazwa, Typ szablonu oraz treść są polami wymaganymi. Wpisując treść szablonu wiadomości skorzystaj z dostępnych zmiennych (zmienne automatycznie podstawiają np. imię i nazwisko lekarza z wizyty pacjenta). Data i godzina wizyty (przed aktualizacją) oraz dzień wizyty (przed aktualizacją) mają zastosowanie przy powiadomieniach o zmianie terminu. Typ szablonu dotyczący Telemedycyny zawiera dodatkowe zmienne (Kod pin, Link do wizyty, Numer do centrali). Jeżeli chcesz żeby szablon był dostępny podczas manualnej wysyłki do pacjentów zaznacz opcję Udostępnij dla wszystkich użytkowników.  
 

 

ZAANGAŻOWANIE PACJENTÓW - POWIADOMIENIA SMS 


Menu -> Zarządzanie -> Zaangażowanie pacjentów -> Powiadomienia SMS  W widoku Powiadomienia SMS możesz tworzyć nowe powiadomienia do swoich pacjentów i edytować isteniejące powiadomienia. Zbiór filtrów przyporządkowany do tej listy zawiera typ wizyty, typ powiadomienia oraz personel medyczny.  
 

Po przejściu do Dodaj powiadomienie SMS / Edytuj powiadomienie SMS pojawia się formularz, który ułatwia proces kreowania nowego powiadomienia. Pierwszym krokiem jest wybranie typu wizyty. Możesz spersonalizować powiadomienie dla konkretnej osoby z listy personelu medycznego (wybór personelu medycznego jest opcjonalny). Wykorzystaj szablony SMS do powiadomień o umówieniu, odwołaniu lub zmianie terminu wizyty. Stwórz przypomnienie o wizycie, ustawiając kiedy dokładnie ma zostać wysłany SMS (np. 24 godziny przed datą wizyty).W ramach jednego wpisu stwórz powiadomienia dla konkretnej osoby z listy personelu medycznego np. lekarz Jan Kowalski - typ wizyty Prywatne - zdefiniuj wszystkie lub wybrane rodzaje powiadomień (przypomnienie o wizycie, odwołanie wizyty itd.)
Po najechaniu na konkretny wiersz na liście możesz zarządzać istniejącymi powiadomieniami. Kliknij ikonę ołówka żeby edytować wpis lub wybierz symbol kosza żeby usunąć wybrane powiadomienie SMS.
W zakładce Ustawienia wprowadź nagłówek wiadomości oraz podpis do wiadomości użytkownikówWYSYŁKA POWIADOMIEŃ DLA REZERWACJI WIDEOKONSULTACJA i TELEKONSULTACJA


Aby była możliwa wysyłka powiadomień dla rezerwacji wideokonsultacja i telekonsultacja należy wprowadzić dodatkowe powiadomienia w zakładce Powiadomienia SMS dtyp wizyty Wideokonsultacja i dla typ wizyty Telekonsultacja w zakładce https://app.aurero.com/management/crm/sms-notifications/
Tworzenie szablonu SMS

Tworzenie powiadomienia SMS oraz zakładka Ustawienia