Raport - wizyty z rodzajem świadczenia

Zmodyfikowano dnia Sun, 16 Apr 2023 o 02:42 PM

Raport wizyt zawiejący świadczenie z wizyty jest możliwy do wygenerowania w zakładce https://app.aurero.com/reports/finances/receipts
Należy wybrać zakres dat i format generowanego pliku.
Jeśli potrzebują Państwo raport dla określonego świadczenia, rodzaj świadczenia proszę odfiltrować w arkuszu excel. 
Taki raport zawiera: imię i nazwisko pacjenta, pesel pacjenta, datę wizyty, imie i nazwisko specjalisty, nazwę świadczenia w polu rozliczenie


Zamówione raporty (na górze strony) - w zakładkę https://app.aurero.com/reports/history/list
Po najechaniu na rekord z wygenerowanym raportem prosimy pobrać raport klikając myszką we wskazany przycisk na prawo ekranu