Korzystasz z modułu Magazyn w naszym oprogramowaniu? Zapoznaj się z poradnikiem, w którym prezentujemy, jak wygenerować raport informujący o zużyciu produktów z magazynów. 


Raporty - Zużycie 


Menu -> Raporty -> Magazyn -> Zużycie 


  1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Raporty, a następnie w sekcji Magazyn kliknij przycisk Zużycie  2. Widok w tej zakładce zawiera informacje o wszystkich produktach, które zostały wydane z magazynów. Skorzystaj z Wyszukiwarki wpisując dane Pacjenta lub Personelu. Obok ikony lupy znajduje się przycisk, dzięki któremu możesz wyfiltrować listę przy pomocy czterech dostępnych filtrów.   3. Określ Typ raportu jako Szczegółowy i miej wgląd w dodatkowe dane dotyczące każdego zużycia produktu. 


  4. Jeżeli potrzebujesz informacji o zużyciu produktów w jednym pliku, kliknij Wygeneruj raport  5. Po prawej stronie ekranu pojawi się panel boczny zawierający formularz. Pola wymagane to Zakres dat zużycia generowanego raportuTyp raportu (Podstawowy, Szczegółowy) oraz Format pliku (PDF, CSV, XLSX). Uzupełnij widoczne rubryki i naciśnij Generuj raport  6. Plik z raportem zostanie wygenerowany przez system. Przejdź do zakładki Zamówione raporty aby pobrać go na swoje urządzenie.   7. Lista zamówionych raportów uwzględnia typ raportutyp plikudatę zamówienia raportu oraz jego status. Plik w formacie PDF (do wydruku) ma opcję podglądu. Raporty wygenerowane do plików CSV (wartości rozdzielone przecinkami) oraz XLSX (arkusz kalkulacyjny) trzeba pobrać na dysk.

Zapoznaj się z poradnikiem wideo